Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınladı. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. 

700 BİN LİRA VERGİ

Gelir vergisinde yer alan çok sayıda istisna ve indirim tutarının artırıldığı tebliğ şu şekilde: Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, bu kapsamda eldi ettikleri hasılat 700 bin lirayı aşması halinde vergilendirilecekler.

KİRA GELİRİNDEKİ İSTİSNA TUTARI

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 21 bin lirası gelir vergisinden müstesna olacak. Kira gelirindeki istisna tutarı 9 bin 500 lira olarak uygulanıyordu.

56 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara ödenen bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 liraya, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 liraya yükseltildi. Temmuz ayından itibaren yemek istisnası 51 lira, yol parası istisnası ise 25,5 lira olarak uygulanıyordu.

AYLIK ARTIŞ MEYDANA GELDİ

İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı, aylık 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı. 

İNDİRİMLER

Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılacak. Buna göre; engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilecek. Bu indirimler şu şekilde: Birinci derece engelliler için: 4 bin 400 lira, İkinci derece engelliler için: 2 bin 600 lira, Üçüncü derece engelliler için: bin 100 lira.

400 BİN LİRALIK GİDER...

TİM Başkanı'ndan 'kur' açıklaması! TİM Başkanı'ndan 'kur' açıklaması!

Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 17 bin lira kadarlık kısmı ile binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 440 bin lira kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

GELİR VERGİSİ ORANLARINDA ARTIŞ YAPILDI

Yeni yılda gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak oranlar ise şu şekilde: 70 bin liraya kadar yüzde 15, 150 bin liranın 70 bin lirası için 10 bin 500 lira, fazlası için yüzde 20 ,370 bin liranı 150 bin lirası için 26 bin 500 lira (ücret gelirlerinde 550 bin liranın 150 bin lirası için 26 bin 500 lira), fazlası için yüzde 27, 1 milyon 900 bin liranın 370 bin lirası için 85 bin 900 lira (ücret gelirlerinde 1 milyon 900 bin liranın 550 bin lirası için 134 bin 500 lira), fazlası için yüzde 35, 1 milyon 900 bin liradan fazlasının 1 milyon 900 bin lirası için 621 bin 400 lira (ücret gelirlerinde 1 milyon 900 bin liradan fazlasının 1 milyon 900 bin lirası için 607 bin lira), fazlası için yüzde 40.

BELEDİYE SINIRI DIŞINDA KALAN YERLER

Yeni düzenlemeye göre; Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri, emsallerine göre düşük olarak tespit edildi. Belirlenen tutarlar şu şekilde: Büyükşehir belediyesi sınırı dışında kalan yerlerde tutarlar: Değerli kağıt yıllık alım ölçüsü 750 bin lira, yıllık satış ölçüsü 840 bin lira; Şeker ve çayın yıllık alım ölçüsü 550 bin lira, yıllık satış ölçüsü 750 bin lira; Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerlerinin yıllık alım ölçüsü 550 bin lira, yıllık satış ölçüsü 750 bin lira; İçki (bira ve şarap hariç), ispirto, sigara ve tütünün yıllık alım ölçüsü 550 bin lira, yıllık satış ölçüsü 750 bin lira; Akaryakıtın (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 840 bin lira, yıllık satış ölçüsü ise 890 bin lira olarak belirlendi.

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN YERLER

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerlerde tutarlar: Değerli kağıt yıllık alım ölçüsü 900 bin lira, yıllık satış ölçüsü 1 milyon 90 bin lira; Şeker ve çayın yıllık alım ölçüsü 700 bin lira, yıllık satış ölçüsü 890 bin lira; Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerlerinin yıllık alım ölçüsü 700 bin lira, yıllık satış ölçüsü 890 bin lira; İçki (bira ve şarap hariç), ispirto, sigara ve tütünün yıllık alım ölçüsü 550 bin lira, yıllık satış ölçüsü 750 bin lira; Akaryakıtın (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 1 milyon 90 bin lira, yıllık satış ölçüsü ise 1 milyon 270 bin lira.