Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından 'imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynak sağlanması ve yönetilmesi' AK Parti tarafından Meclis'e sunulan  'Afet Yeniden İmar Fonu' kurulmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilen 10 maddelik kanun teklifine göre, afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

İYİ Parti'den 'Nevruz' açıklaması İYİ Parti'den 'Nevruz' açıklaması

Fonun kaynakları, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.