AK Parti iktidarı yargı kararına rağmen limanların işletme süresini 49 yıla uzattı. 22 Aralık 2022 günü TBMM’de yasalaşan düzenlemeye göre limanları halen işleten ve aralarında Katarlı Qterminals’ın yanı sıra Limak, Ciner, Doğuş, Albayrak’ın da bulunduğu şirketler 15 gün içinde yapacakları başvuru ile işletme sürelerini ihalesiz olarak 49 yıla uzatmış olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu maddenin yayımı tarihinden önce ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş belgelerle birlikte başvuruda bulunulması ve bu maddede öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere kırk dokuz yıla kadar uzatılır.”

2062’YE KADAR İHALESİZ İŞLETEBİLECEKLER

Yeni düzenlemeyle Antalya Limanı’nda Katarlılara ek 19 yıl işletme süresi verildi. Sözleşme 2047’ye kadar uzatılmasının yolu açılmış oldu. Muhalefetin 5’li çete olarak nitelendirdiği müteahhitlerden Limak’a İskenderun Limanı’nda 13 yıl ek süre verildi. Sözleşme 2046’ya kadar uzatılmasına imkan yaratıldı. Mersin Limanı’nı işleten PSA-Akfen ‘e 13 yıl ek süre ile 2061’e kadar, Galataport’u işleten Doğuş-Bilgili ortaklığına 19 yıl ek süre ile 2062’ye kadar limanları işletme olağanı sağlandı. 

aym karari taninmadi

YÜZDE 25’İ PEŞİN ALINACAK

Yasaya konulan geçici maddeyle, ek sözleşme bedeli peşin ödenebilecek. Vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde yüzde 25’i ek sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak tahsil edilecek.

Ödemeye ilişkin maddede şu ifadelere yer verildi:

İstanbul için 'yalancı bahar' uyarısı İstanbul için 'yalancı bahar' uyarısı

“Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilecek ek sözleşme bedelinin vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde bedelin asgari yüzde yirmi beşi ek sözleşme imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan tutarı azami on iki ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok otuz altı ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibarıyla hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenir.”

'ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ, UTANÇ DUYUYORUM'

Düzenlemenin yasalaşma sürecinde muhalefet sert eleştiriler yöneltmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Anayasa Mahkemesi kararına karşın böyle bir yasal düzenlemenin gündemimize gelmesinden utanç duyuyorum, utanç duyuyorum, tek sözcükte söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kolektif suça ortak olmayalım, böyle bir Anayasa suçunu lütfen işlemeyelim” dedi.

'İŞİN SIRRI KATAR'

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, limanların kamu eliyle işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İşin sırrının ne olduğu ortaya çıktı, Cumhurbaşkanının Katar ziyareti neticesinde seçim öncesinde para gerekli. Buradan kaynaklı olarak yasaya ihtiyaç duyuyorsunuz” diye konuştu.(SÖZCÜ)