İBB Meclisi’nde AK Partili Bağcılar Belediyesi’nden gelen, Merkez Mahallesi’ndeki 715 ada ve 14 parseli kapsayan imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Plan değişikliğinin gerekçesinde “Kentsel dönüşüm çalışmalarını temin amacıyla” ifadelerine yer verildi.

Bağcılar Belediyesi söz konusu parseller için, uygulamadaki imar planlarına göre dört kat olan imar hakkı yerine zemin kat artı 11 kat imar hakkı istedi. İBB Planlama Müdürlüğü, belediyenin teklifiyle ilgili, “Parsel ya da ada bazında düzenlemelere yer verecek şekilde hazırlanan tekliflerin İstanbul geneli kentsel dönüşüm uygulamalarının kapsamının dışına çıkacağını” belirtti. Ayrıca şu şekilde sıraladı:

- Teklif ile meri planın şematik kalacağı ve yapılan düzenlemenin meri plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğu,

- Meri plana göre yaklaşık yedi bin metrekare olan inşaat alanı hakkı, teklif ile toplam inşaat alanının yaklaşık dokuz bin metrekare olarak belirlendiği,

- Önerilen zemin artı 11 kat yapılaşma koşulunun, meri planda çevre yapı adaları için getirilen dört kat yapılaşma koşulunun çok üzerinde ve çevre parsellere örnek teşkil edici nitelikte olduğu,

Akşener'den tarikattaki istismara tepki: Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz Akşener'den tarikattaki istismara tepki: Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz

- Meri bölge planı kararları ile İstanbul İmar Yönetmeliği ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine aykırı hükümler taşıdığı görülmektedir.

İBB Planlama Müdürlüğü’nün çekincelerini dikkate almayan İBB Meclisi’ndeki AK Parti grubu, istenen 11 kat yüksekliği de 15 kata çıkardı.