Defne Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanı’nın ziyareti sonrası hekimlere hiçbir bilgi verilmeden 6 saat ek mesai konuldu. Konuyu kamuoyuyla paylaşan Türk Tabipleri Birliği, çalışma saatlerinin 22.00’ye çekildiğini duyurdu.

'HENÜZ RESMİ HASTANE STSTÜSÜ VERİLMEDİ'

Hastanenin alelacele açılmasından dolayı resmi hastane statüsünün henüz verilmediğini ve bu nedenle de yazılı bir görevlendirme yapılmadığını ifade eden TTB, "Seçim propagandası uğruna hekimlerin/sağlık emekçilerinin ek mesai dayatmasıyla karşı karşıya bırakılması ve tükenmeye zorlanması kabul edilemez. Eksiklikleri giderilmeden ve resmen tanımlanmadan hizmet vermeye zorlanan hastanelerdeki usulsüzlükleri takip etmeyi ve meslektaşlarımızın her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

HEKİMLER EKİPMANLARINI KENDİLERİ GÖTÜRDÜ

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan hekim Mihriban Yıldırım da Defne Devlet Hastanesi’nde çalışmak için çağrıldı. Yıldırım yönetime görevlendirme yazısını sorunca sözlü görevlendirme olduğunu söylediler. Yıldırım görevlendirme yazısı olmadan çalışmayacağını söyleyince yazının olmadığını ve gidebileceğimi söylediler. Yıldırım hastaların gelmesinden dolayı sağlık emekçilerinin sorumluluk bilinciyle ve vicdan baskısıyla çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, muayene için kendi ekipmanlarını getiren meslektaşlarının olduğunu da ekledi.

(SendikaOrg)