Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün; Bartın’da maden faciasının yaşandığı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin, 16 Ekim’de ihale ilanı yayımladığı ortaya çıktı.

amasra_maden_katliamindaki_42 kisi hayatini kaybetti

İlan, 16 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda; Müessese’nin “tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri”nin “açık ihale usulü” ile 28 Kasım’da ihale edileceği duyuruldu. Duyuruya göre, ihale edilecek “iş”; 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecekti.

Ancak, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, ihalenin 11 Kasım tarihli kararla iptal edildiği duyuruldu. Buna göre; 28 Kasım’da yapılacak ihale, “kurumumuzca görülen lüzum üzerine” iptal edildi.  

amasra_maden_katliamindaki_42 kisi hayatini kaybetti01

İlanda iptal kararının Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliği'nin 14. maddesine dayandırıldığı belirtildi. Yönetmeliğin 14. maddesinde şu ifadeler kullanıldı:

“İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir”

amasra_maden_katliamindaki_42 kisi hayatini kaybetti002

DAHA ÖNCE DE BİR İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Altı siyasi partiden ortak açıklama Altı siyasi partiden ortak açıklama

Öte yandan, Cumhuriyet de Amasra’da yaşamını yitiren madenciler toprağa verilirken kazanın yaşandığı Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madenden çıkarılacak kömürlerin torbalanması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkililerinin 17 Ekim’de ihale yaptığını gündeme getirmişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, gazetemizin gündeme getirdiği ihalenin ardından Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan ocak taşlarının ve lavvar atığı şistlerin kamyonlara yüklenerek taş döküm sahasına nakli, boşaltılması ve yayılması ile stok sahasında bulunan paketlenmemiş satılabilir kömürlerin müessese içinde nakli ve kamyonlara yüklenmesi ihalesini iptal etmişti. (ANKA)