'İstanbul’da İşten Memnuniyetsizlik' başlıklı araştırma verilerini paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Gökhan Şahin Güneş ve Betam Araştırma Asistanı Mehmet Cem Şahin, İstanbul'da çalıştığı yerde mutsuz olan kişilerin sayılarını açıkladı.

5 BİN KİŞİ İLE YAPILDI

Araştırmada 2021 Eylül ve 2022 Ekim aylarında İBB İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası” raporu için gerçekleştirilen kapsamlı anketlerin verileri kullanılarak, 2021 yılındaki anket İPA tarafından çalışma 10 bin 83 kişi, 2022 yılındaki anket ise Remind şirketi tarafından 5 bin kişi ile yapıldı.

Ortaya çıkan sonuçlara göre çalışanların yüzde 17,4’ünün işinden memnun olmadığını gösterdi. Eğitim düzeyleri dikkat alındığında daha çok düşük eğitimli ve yüksek eğitimli kadınların işlerinden memnun olmadıkları ortaya çıktı. Öte yandan yapılan işin kimi nitelikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak düşük gelirlilerin, çırak/stajyerlerin, fiziksel iş yapanların ve kayıt dışı çalışanların işlerinden memnun olmadıkları belirlendi.

ÜCRET YETERSİZLİĞİ

Memnuniyetsizlik nedenleri arasında ücretlerin yetersizliği, çalışma saatlerinin uzunluğu ve işte terfi imkânlarının zorluğu öne çıktı.

Kadınlar memnuniyetsizlik nedeni olarak;

Aldıkları ücreti (yüzde 39,3),
Çalışma saatlerini (yüzde 27,4),
Terfi imkânlarının olanaksızlığını (yüzde 26,5)
Eğitimleriyle işleri arasındaki uyumsuzluğu (yüzde 17,1) belirtildi.
Erkekler ise;

Ağırlıklı olarak ulaşım güçlüğünden (yüzde 15,2)
Ağır veya sağlıksız iş koşullarından (yüzde 12,3) memnun olmadıklarını söylediler.

İŞ ARAMIYORLAR

Anketler işinden memnun olmayanların önemli bir bölümünün (yüzde 30,9) iş aramadığını da belirledi.

Bu gruba memnun olmamasına rağmen neden iş aramadığı sorulduğunda, grubun yüzde 59,8’i daha elverişli bir iş bulamayacağını belirtirken, yüzde 18,9’u alışmış oldukları düzeni bırakmak istemediklerini belirtti.
(Halk TV)