Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla Çalışkanlık Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini ‘çalışkan’ olarak tanımlıyor. Aynı araştırmanın 2022 yılı verilerinde bu oran yüzde 80’di. Araştırma verilerine göre yıllar içerisinde Türk halkının kendisini çalışkan olarak tanımlama oranında yüzde 8,6’lık bir düşüş olduğu görülüyor. 2022’de kendisini orta düzeyde çalışkan olarak değerlendirenler yüzde 13,5 iken, 2024’te bu oran yüzde 25 olarak karşımıza çıkıyor. 2022’de kendisini çalışkan görmeyenler yüzde 6,5 iken 2024’te ise bu oran yüzde 3,6’ya kadar düşüyor.

ÇALIŞKAN OLMANIN SEBEBİ MADDİ DURUMU İYİLEŞTİRMEK

Araştırma sonuçlarında Türk halkının yüzde 48,7’sine göre çalışkanlık, insanın maddi durumunu iyileştirmek için ortaya koyduğu bir davranış modeli. Katılımcıların yüzde 29,7’si çalışkan olma sebebinin ülkemize karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu belirtirken, yüzde 12,5’i çalışkanlığın manevi doyum ve başarı duygusuyla gerçekleşebileceğini düşünüyor. Yüzde 9,2’si ise çalışkanlığın ibadet kapsamında olduğunu ve insana sevap kazandırdığı görüşünü bizlerle paylaşıyor.

Müfredat’ı Geri Çekin Platformu, yeni müfredatın iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı Müfredat’ı Geri Çekin Platformu, yeni müfredatın iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı

2022’de Areda Survey tarafından yapılan aynı araştırmada “Çok çalışmak veya çalışkanlık ile ilgili yargılardan hangisine katılırsınız?” sorusuna şu cevaplar verilmişti: Yüzde 42,8’isine göre “İnsanın maddi durumunu iyileştirmek için yapılır”; yüzde 38,5’ine göre “Kendimizin yanında ülkemize karşı bir görevdir”; yüzde 9,1’ine göre “Manevi doyum ve başarı duygusuyla yapılır”; yüzde 9,6’sına göre ise “İbadet kapsamında olup insana sevap kazandırır”.

“TÜRK MİLLETİ, DÜNYANIN EN ÇALIŞKAN MİLLETİDİR”

Türk halkının yüzde 40,7’si “Türk milleti dünyanın en çalışkan milletidir” ifadesini kullanıyor. Yüzde 34,9’u Türk milletinin çalışkanlığını ortalama düzeyde bulurken, yüzde 24,4’ü ise Türk milletini genel olarak çalışkan bulmuyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 3.764 kişinin katıldığı 5 – 8 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.