CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılında iptal edilen konser ve festivallerin sayısını ve gerekçeleriyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Erkan Baş: Vatandaş bunlara birkaç ay sonra neticeyi gösterecek Erkan Baş: Vatandaş bunlara birkaç ay sonra neticeyi gösterecek

Anka'nın haberine göre, Soylu soru önergesine verdiği yanıtta; 2022 yılında 13’ü kamu güvenliği, halk sağlığı ve sabotaj ihtimali, 6’sı da kamuoyu tepkisi ve lojistik nedenlerle olmak üzere 19 konser ve şenliğin iptal edildiğini açıkladı.

Soylu, 2022 yılında 4 bin 602 konser, festival ve şenlik için ilgili makamlara başvuruda bulunulduğunu ve bunlardan 4 bin 583’üne izin verildiğini bildirerek, 19’una ise makamlardan onay çıkmadığını belirtti.

Tanrıkulu ve CHP’li milletvekilleri ise iptal edilen konser ve festivallerle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

konser

'GEREKÇELER İZAHA MUHTAÇTIR'

Tanrıkulu ve beraberindeki 21 milletvekili de iptal edilen konser ve festivallere ilişkin TBMM araştırması açılması için önerge verdi. Önergede, şu ifadeler kullanıldı:

“Göz ardı edilmemesi gereken bir husus ise, icra edilmesine izin verilen 4 bin 583 etkinlikten yüzde kaçının AKP Hükümetleri tarafından ‘muhalif’ olarak görülen kişi, kişiler ya da gruplar tarafından gerçekleştirildiğidir. Bahse konu yazılı soru önergesi cevabında, ‘13 adedinin (yüzde 0,28) kamu güvenliği/halk sağlığı ve olası sabotaj/saldırı ihtimali vb. nedenlere bağlı olarak uygun görülmediği ya da ertelendiği, 6 adedinin (yüzde 0.13) ise kamuoyu tepkisi veya lojistik sebeplerle organizasyon sahiplerince iptal edildiği ifade edilirken, halk sağlığı ya da kamuoyu tepkisi gibi gerekçeler izaha muhtaçtır. AKP Hükümetleri ‘3Y’ (Yolsuzluk, Yasaklar, Yoksulluk) ile mücadele diyerek iktidara geldiği günden bugüne muhaliflere karşı ‘3Y’nin uygulayıcısı haline gelmiştir.  Yeni 3Y formülleri ise adeta ‘Yoksullaştırma, Yasakçılık ve Yolsuzluk’ olmuştur."

Sadece yönetimsel olarak değil yaşam tarzı ve kültürel faaliyetler ile de demokrasiden otokrasiye geçişin benimsendiğinin vurgulandığı önerge şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde özellikle 2022 yılında daha da görünür hale gelen yasakçı zihniyetin bir an evvel sonlandırılarak, kamu düzenini bozacak ve ülkenin bütünlüğüne karşı faaliyetler hariç, 'muhalif' görülenlere karşı sistematik bir baskı unsuru olarak değil de gerçek anlamda toplumun gereksinimlerine uygun olarak sanatçıların her türlü kültürel etkinlik, festival, konser, tiyatro vb. faaliyetleri özgürce icra edebilmesi ve vatandaşların bu etkinliklere katılım sağlayabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve etkili, somut çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”