Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin Sayıştay raporu yayımlandı. Buna göre, bakanlığın 3.4 milyar lira olan ödeneği yıl içinde revize edilerek 10.2 milyar liraya çıkarılırken, 2021 harcaması ise 9.8 milyar lira oldu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Bakanlığa ayrılan ödenekten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı’na 801 milyon 386 bin lira; KKTC’deki 'Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi' projesi için 600 milyon lira aktarıldı.

İDARİ PARA CEZALARI GECİKMELİ UYGULANDI

Erdoğan sessizliğini korurken tepki Arınç'tan geldi: Gözü dönmüş şahıs Erdoğan sessizliğini korurken tepki Arınç'tan geldi: Gözü dönmüş şahıs

Raporda, bakanlığın kaybettiği davalara ilişkin borcunun ise 657 milyon 920 bin lira olduğu belirtildi. İl müdürlükleri tarafından kesinleşen mahkeme giderlerinin zamanında ödenmediği aktarılan raporda, bunun sonucunda yüksek miktarlarda faiz ödendiği belirtildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) proje bedellerinin başvurucular tarafından düşük gösterildiği, bu nedenle başvuru bedelleri ile idari para cezalarının olması gerekenden az ödendiği vurgulanan raporda, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarıyla ilgili aykırılık tespitlerine ilişkin yerinde denetimlerin, kabahatin tespitinden 2.5-3 yıl sonra yapıldığı, idari para cezalarının da gecikmeli olarak uygulandığı aktarıldı. Gerekçesinin ise farklı birçok çevre ihlalinin yapılmasına karşın il müdürlüklerinin denetim personeli sayısının kısıtlı olması gösterildi.

ÇED kapsamı dışında tutulan projelerde, çevreye verdiği etkiyi değiştirici nitelikteki faaliyet alanının büyümesi ve tesis kapasitesinin genişlemesi gibi proje değişikliklerinin, kapasite artışı kapsamında değerlendirilmediği ve bu nedenle ÇED süreçlerine dahil edilmemesi yönündeki tespit de dikkat çekti.