8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı genel kurul konuşmasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Cinsiyet eşitliği gittikçe uzaklaşıyor. 300 yıl sonra olacağını düşünüyoruz. Kadın hakları dünyanın her yerinde istismar ediliyor, tehdit ediliyor ve ihlal ediliyor" ifadelerinde bulundu.

İstanbul için tsunami hazırlığı! '4 dakika içinde sular geliyor' İstanbul için tsunami hazırlığı! '4 dakika içinde sular geliyor'

ÜLKE İSMİ VERMEDİ

Guterres, "On yıllardır kazanılan ilerleme gözlerimizin önünde yok oluyor" diyerek kadınların ve kızların kamusal yaşamdan silindiğini söyledi. Guterres, ülkelerin adını vermedi, ancak "birçok yerde kadınların haklarının geri alındığını ve bazı ülkelerde okula giden kızların kaçırılma ve saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu" vurguladı.

Guterres, "Yüzyıllardır süren ataerkillik, ayrımcılık ve zararlı klişeler, bilim ve teknolojide büyük bir cinsiyet uçurumu yarattı" dedi ve bu sektörlerde kadınların Nobel ödüllülerin yalnızca yüzde 3'ünü temsil ettiğini örnek olarak gösterdi.

‘ATAERKİLLİK DİRENİYOR’

BM sekreteri ayrıca, cinsiyete duyarlı eğitim sağlamak, becerileri geliştirmek ve dijital cinsiyet uçurumunu kapatma hedefinde daha fazla yatırım yapılması için dünya çapında hükümetler, sivil toplum ve özel sektör tarafından "ortak eylem" çağrısında bulunarak “Ataerkillik direniyor ama biz de öyle” dedi.

POLEMİK HABER/DIŞ HABERLER