Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce sözlü sınav ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre adaylar, başvurularını 24 Haziran - 28 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresi iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN EN AZ 70 KPSS PUANI GEREKİYOR

Bakan Yaşar Güler, Mehmetçik'le bayramlaştı Bakan Yaşar Güler, Mehmetçik'le bayramlaştı

Başvuru şartlarına göre, adayların 4 yıllık üniversite mezunu olması gerekecek.

Adaylarda, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartı aranacak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olma şartı aranacak. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 28.06.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekecek.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu almaları şart olacak.

2022 KPSS lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olan adaylar sınava girebilecek. Sözlü sınava alım başvuruda bulunan adaylar arasından 70 puandan başlamak üzere alım yapılacak sayının 4 katı aday çağrılacak.