Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan Imperial College London araştırması, küresel olarak 19.8 milyon ölümün önlendiğini öne sürüyor.

DETAYLI İNCELEME

Araştırma, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021'in sonuna kadar küresel nüfusun yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşılmış olsaydı, 600 bin ölümün daha önlenebileceğini öne sürüyor. Çalışmadaki rakamlar, 185 ülkeden aşılama oranları, Covid-19 ölümleri ve aşırı ölüm kayıtları ile ilgili tahminlerden formüle edilmiştir.

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 aşısı, pandeminin seyrini önemli ölçüde değiştirerek dünya çapında on milyonlarca hayat kurtardı. Ancak, düşük gelirli ülkelerde aşılara yetersiz erişim, bu ortamlardaki etkiyi sınırladı ve küresel aşı eşitliği ve kapsamı ihtiyacını güçlendirdi" şeklinde kaydetti.

‘DAHA ÇOK HAYAT KURTARILABİLİRDİ’

Araştırmanın başyazarı Dr. Oliver Watson, daha fakir ülkelere aşı ve testlere erişim sağlamayı amaçlayan COVAX planı kapsamındaki ülkelerde yaklaşık 7.5 milyon ölümün önlendiğini söyledi.

Dr. Watson, "Bulgularımız, zenginlikleri ne olursa olsun, aşıların her yerde insanlara sunulmasıyla milyonlarca hayatın kurtarıldığını gösteriyor. Ancak, daha fazlası yapılabilirdi. DSÖ tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmış olsaydı, düşük gelirli ülkelerde Covid-19 nedeniyle kaybedilen tahmini canların yaklaşık beşte birinin önlenebileceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi. (Sky News)