İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Savaş Külcü ve UPS Türkiye Pazarlama Direktörü Irmak Orman’ın katılımıyla gerçekleşen panelde, Türkiye ve dünyadaki örnekler ışığında günümüzde dijital dönüşümün çeşitli sektörlerdeki etkileri ve yeni yetkinliklere ihtiyacına yönelik görüş ve öngörüler ele alındı.

COVİD-19 DİJİTALLEŞMEYİ HIZLANDIRDI!

Panelde ilk sözü alan İSMMMO Başkanı Erol Demirel, özellikle covid-19 salgın ile birlikte dijitalleşmenin iş hayatının tüm evrelerinde hızla yer almamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarttığını vurgulayarak “evrak ve belgelerin düzenlenmesi, kayda alınması, raporlanması, denetlenmesi ve arşivlenmesi aşamalarının tamamında dijitalleşme ihtiyacı ihtiyari olmaktan çıkıp zorunlu hale geldi” diye konuştu. Dijitalleşme zorunluluğu sadece evrak ve doküman oluşturma süreci ile sınırlı kalmadığını da sözlerine ekleyen Demirel, toplantı ve eğitimler, iş görüşmeleri, sözleşme düzenleme ve imzalama gibi tüm alanlarda etkili olmaya devam edeceğini de dile getirdi. 

DİJİTALLEŞME LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEDİ

Dijital dönüşüm, tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik sektörünün de en önemli konularından birisi olduğuna dikkat çeken UPS Türkiye Pazarlama Direktörü Irmak Orman, “Özellikle pandemi süreci, her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de dijitalleşmenin önemini bir daha gösterdi” dedi. Orman, konuşmasında şunları da aktardı: “Lojistik ve tedarik zincirlerinin analitik incelenmesi ile birlikte firmalar dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeye çalışırken bu teknolojileri işlerine en yüksek faydayı sağlayacak şekilde entegre etmeye çalışmakta. Dijitalleşmeyle birlikte entegre planlama ve uygulama, lojistik şeffaflık, yeni nesil satın alma, akıllı depolama, etkin yedek parça yönetimi, e-ticaret lojistiği, lojistik ve tedarik zinciri analitiği ve akıllı lojistik ile tedarik zinciri yapılarını gözlemliyoruz.”

Harf Devrimi ve Türkçenin Evine/Metinlere Dönüşü Harf Devrimi ve Türkçenin Evine/Metinlere Dönüşü

ŞUBESİZ DİJİTAL BANKACILIK ÇAĞI 

Bireysel teknoloji kullanımındaki artışın, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyleyen Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Savaş Külcü, “Bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dijital cihazlar sayesinde hayatımızı kolaylaştıran gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde, bankacılık sektörü de bu gelişmelerden payını alıyor. Finans ve bankacılık alanında yaşanan dijital değişim ve dönüşüm, bireylerin ve toplumun hızla dijitalleşmesine öncülük ediyor” diye konuştu.

Bankacılık ve finans sektöründe uzaktan işlemlerin hız kazanması ile birlikte özellikle bankaların çağın gerisinde kalmamasının ve iyi bir müşteri deneyimi sağlamasının son derece önemli olduğunun altını çizen Külcü, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Özellikle finans sektöründe uzaktan müşteri edinimi ve uzaktan müşteri doğrulama regülasyonlarının ortaya çıkmasıyla birçok banka ve finans kuruluşu müşteri ile fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden hesap açabiliyor. Müşterilerine kredi verebildikleri mekanizmaları üreterek müşteri deneyim süreçlerini iyileştirme adına önemli adımlar atılıyor.” 

Özellikle pandemi sonrası dijitalleşmenin öngörülenden çok daha hızlı ilerlediğini aktaran Savaş Külcü, bankacılık faaliyetlerinin de dijital dönüşüme ayak uydurarak açık bankacılık ve şubesiz, dijital bankacılık hizmetlerinin yaygınlaşmasına olanak sağladığını belirtti.