Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, küresel ısınmanın artmasıyla birlikte ekosistemleri değiştirerek mevcut florayı bozduğunu ve hastalık yapabilen mikropları da etkilediğini belirtti. Son günlerde yaşanan sıcak hava dalgalarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dr. Dinççağ, özellikle Gökova Körfezi'nde yapılan deniz suyu sıcaklığı ölçümlerinin deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Dr. Dinççağ, "Küresel ısınma insan yaşamını giderek daha fazla etkileyen bir faktör haline geldi. İklim değişikliği, insan sağlığını doğrudan etkilemenin yanı sıra, mikroorganizmalar üzerinde de değişikliklere yol açarak yeni olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum, gelecekte salgın hastalıkların daha sık görülmesine yol açabilir. Bu sebeple dünya, potansiyel yeni salgınlara karşı hazırlıklı olmalıdır" şeklinde konuştu.

Tabip Odası Başkanı açıkladı: Bu şehirde kimse aile hekimi olmak istemiyor Tabip Odası Başkanı açıkladı: Bu şehirde kimse aile hekimi olmak istemiyor

Dr. Dinççağ, küresel ısınmanın doğrudan insan sağlığına etkilerini şu şekilde sıraladı:

"Sıcak hava dalgalarının neden olduğu yaşlı ve çocuk ölümleri ile ishal gibi hastalıkların artması beklenmektedir. Ayrıca artan yangınlar ve iklim kaynaklı felaketler de insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere yol açabilir. Bunun yanı sıra, artan sera gazları ve manyetik kirlilik gibi faktörlerin insan bağışıklık sistemini olumsuz etkilemesi de salgın hastalıkların olasılığını artırmaktadır."

Son olarak Dr. Dinççağ, "Gelecekte karşılaşabileceğimiz sağlık sorunlarını minimize etmek için iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sağlıklı çevre politikaları izlemek hayati önem taşımaktadır" diyerek uyarılarını tamamladı.