Türkiye’de son yıllarda oyundan finansa e-ticaretten sağlığa uzmanlıkları farklı olan ancak ortak paydasında teknoloji olan başarılı girişimlerinin sayısının giderek arttığını belirten Gökçe, dünyanın konvansiyonel eğilimden teknoloji merkezli bir anlayışa evrilmesi sırasında, Türk girişimlerin hem ulusal hem de globaldeki yatırımcı kişi ve kurumlardan aldığı yatırımlar dünya ile paralel ve bazı ülkelere kıyasla daha ivmeli olarak artığını belirtiyor. 

Gökçe, 'Her kriz ortamı fırsatları da beraberinde getiriyor. Son yıllarda hem ekonomik kriz hem de pandemi gibi diğer krizler, birtakım konvansiyonel sektörlerde daralmaya sebep olduğu gibi, birtakım sektörlerin de önünü açtı.' diye konuştu.  

Benzin fiyatına zam geldi Benzin fiyatına zam geldi

görkem gökçe.png 2

‘HUKUKİ UZMANLIK DESTEĞİ ALMAK GİRİŞİMCİLER İŞİN ÇOK ÖNEMLİ!’

Konuşmasının devamında 2021 yılında Türkiye’de kurulmuş olan 323 girişimin aldığı toplam yatırım miktarının 1,5 milyar dolar ve bu girişimlere yatırım yapan toplam gerçek ve tüzel kişi sayısı da 964 olduğunu söyleyen Gökçe, 2022 yılına bakıldığında ilk üç çeyrekte neredeyse 2021 yılında girişimlere yapılan toplam yatırım miktarı ile aynı miktarda yatırım gerçekleşirken, en çok yatırım alan sektörlerin veri analitiği, pazar uygulamaları (e-ticaret) ve oyun sektörleri olduğunu vurguladı. 

Gökçe Avukatlık Kurucusu Av. Görkem Gökçe, basına verdiği demeçte şu açıklamalarda bulundu:
 
Türkiye’deki girişim sektörünün gelişmesindeki itici güçlerin başında girişimcilerin, özellikle geçtiğimiz 5 yılda, çok sayıda proje geliştirmesi ve Türk mevzuatının girişim şirketlerine yapılan yatırımlara ilişkin çok sayıda teşvik ve destek düzenlemesi hayata geçirmesi yer alıyor. Bu bağlamda söz konusu düzenlemeleri takip etmek ve doğru zamanda doğru şekilde istifade etmek için hukuki uzmanlık desteği almak girişimci şirketler için giderek daha kritik hale geliyor.

'ŞİRKETİMİZ HİZMETLERİNİ, YILLARDIR BİRİKEN TECRÜBE VE BİLGİSİ İLE SAĞLIYOR'

Bu noktada, farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren/göstermek isteyen girişimlerin şirketleşmesi, bu şirketlerin kurumsallaşması ve yatırım alması süreçlerinde bu girişimlere hukuki uzmanlık sağlayan Gökçe Avukatlık sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor.Şirket, girişimlerin A’dan Z’ye tüm hukuki süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri danışmanlık hizmetlerini, yıllardır biriken tecrübe ve bilgisi ile sağlıyor. GökçeAvukatlık’ın hem kurucusu hem de yönetici ortağı olan Av. Görkem Gökçe, yıllardır girişim sektöründe ve girişim şirketleri hakkında sahip olduğu tecrübesini, Türk girişim şirketlerine aktarmayı ve böylelikle Türk şirketlerinin bölgesel ve küresel aktörler olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

'GİRİŞİM ŞİRKETLERİ KENDİNE HAS DİNAMİKLERLE İŞLİYOR'

Av. Görkem Gökçe, global çapta hukuk ekosisteminin önemli yayınlarından LawyerMonthly’e verdiği kapak röportajında girişimci şirketler açısından hukuki süreçlerin ve mevzuattaki düzenlemeleri doğru okumanın önemini şöyle değerlendiriyor: “Teknoloji girişimleri, insanların günlük hayatında ihtiyaç duyduğu pazarlardan, iş dünyasında ihtiyaç duyulan finansal analize kadar birçok alanda, konvansiyonel araçlara nazaran, çok daha kesin, hızlı, ekonomik sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye’de ve dünyada teknoloji girişimlerine giderek artan bir ilgi söz konusu. Konuya hukuki perspektiften baktığımızda ise Türk mevzuatı uyarınca, hem Türkiye’ye yapılan tüm yatırımlara hem de özellikle girişim şirketlerine yapılacak yatırımlara ilişkin birçok teşvik, destek ve kolaylık düzenlenmelerinin olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda girişimcilerin mevzuatı iyi okuması gerekiyor. Diğer yandan girişim şirketleri, konvansiyonel şirketlerden farklı olarak, kendine has bazı dinamiklerle işliyor. Bu bağlamda, girişim sektörü oyuncularını konvansiyonel bakış açısı ile değerlendiren danışmanlar yerine; girişim şirketlerinin yapısını, doğasını, işleyişini ve temel motivasyonlarını bilen danışmanlar ile çalışmak büyük önem taşıyor. Biz de Gökçe olarak, bu noktada, üyesi olduğumuz ve çok sayıda ülkede faaliyet gösteren uluslararası platform ve kuruluşlar aracılığıyla, ülkemizde ilk defa yatırım faaliyetinde bulunacak olan yabancı yatırımcılara, yapacakları yatırımlarında, hukuki destek ve uzmanlık sağlamaya çalışıyoruz.

görkem gökçe

'FİGOPARA, NAKİT AKIŞI PROBLEMİNE BİR ÇÖZÜM GETİRMEYİ BAŞARDI!' 

Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin yatırımcıların risk algısı ve davranışsal finans açısından tutumları üzerindeki etkisi sebebiyle, birçok yatırımcının geleneksel yatırım araçlarından girişim şirketleri yatırımlarına doğru kaymasına neden oluyor. Bununla birlikte değişen koşullar birtakım sorunlar ile yeni iş alanlarını beraberinde getiriyor ve hâlihazırda var olan bazı iş alanlarını genişlemesine sebep oluyor. Av. Görkem Gökçe, şirket olarak bu noktada yer yer daralan piyasanın getirdiği yeni konjonktüre uyum sağlamak adına faaliyet gösterdiği alanları çeşitlendirdiklerini ifade ediyor. 

Gökçe Avukatlık tarafından hukuki uzmanlık sağlanan girişimlerden olan ve pazar dinamiklerinin oluşturduğu yeni konjonktüre göre iş yaparak 2022 yılının en çok yatırım alan girişimleri arasında yer alan Figopara’nın başarı hikayesini Av. Görkem Gökçe şöyle özetliyor: 

Her kriz ortamı fırsatları da beraberinde getiriyor. Son yıllarda hem ekonomik kriz hem de pandemi gibi diğer krizler, birtakım konvansiyonel sektörlerde daralmaya sebep olduğu gibi, birtakım sektörlerin de önünü açtı. Figopara buna çok güzel bir örnek. Figopara, nakit akış sorunlarının çözümüne aracılık eden bir finansal teknoloji şirketi olması hasebiyle, özellikle son dönemde içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda piyasa aktörlerinin karşılaştığı nakit akışı problemine bir çözüm getirmeyi başardı. Bu denli bir fikir ise, mevcut krize yönelik çareler getirmiş olması sebebiyle, yatırımcılar tarafından teveccüh gördü ve Türkiye’nin 2022 yılında gerçekleşen en büyük yatırım turlarının birisinin gerçekleşmesini sağladı. Bunun dışında, sektörde danışmanlık sağladığımız diğer girişim şirketlerinin ise, pandemi gibi, fiziki işlemlerin çevrimiçi olarak yapılmasına ihtiyaç duyulan böyle bir dönemde, insanların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin çevrimiçi olarak sağlanması noktasında getirdiği çözümler, toplumların ihtiyaçlarına çözüm oldu ve bu girişim şirketleri bu denli bir kriz ortamında büyümeyi başardı.