Arzum''dan KAP bildirimi

Arzum''dan KAP bildirimi Geçen hafta halka arz olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ bu sabah bir KAP bildiriminde bulundu.

Ekonomi 31.12.2020, 09:49 31.12.2020, 09:49
Arzum''dan KAP bildirimi

Kamu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bildirim şu şekilde;

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
  
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

T-1: Rapor tarihinden bir önceki iş gününü ifade eder.
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ
(1)
Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde
hesaplanmaktadır. MKK'nın bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü
bulunmamaktadır.
(2)Yayınlanan bu bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan,
dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK'ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez.
(3)Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.
(4) Paylarının tümü MKK nezdinde izlenmeyen Şirket paylarına ilişkin MKK tarafından açıklama yapılamamaktadır.
(*) Şirket sermaye artırımı sürecindedir. Sermaye artırımı süreçlerinde; toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz
sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu süreçte ortakların pay oranı değişimleri pay alım/satımından
değil, ortakların rüçhan hakkı kullanım zamanlarındaki farklılıklar, artırılan sermayeyi temsil eden açık/kapalı payların farklı zamanlarda yatırımcı hesaplarına
aktarılması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, halka arzdan sonra şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Sektörümüzün 2020'de, iç pazardaki parasal büyüklüğü 1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İç pazarda bu yıl adet bazında yüzde 12'Iik bir küçülme söz konusu olsa da ciroda yüzde 11.7'lik büyüme gerçekleşiyor. 2021'de de adet düşse de ciroda yükselme olacaktır. Sektör olarak 1 milyar dolarlık ithalata karşın, 4 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Genele baktığımızda ise halen pandeminin sürüyor olması nedeniyle ve de çoğu sektördeki toparlanmanın uzun süreceğini göz önüne alırsak, ekonomik açıdan 2020'ye benzer bir tablo yaşayacağımızı düşünüyorum. Artan iş hacmi ile birlikte biz daha çok Ar-Ge tarafında inovatif ürünleri geliştirebıleceğimiz, djital platformlarda da e-ticaret kanadını destekleyebilecek donanımlı arkadaşlarla büyümeyi düşünüyoruz. Öte yandan her şeyin olduğu gibi küçük ev aletlerinin de ağa bağlı, uzaktan kontrol edilebilen ve daha akıllı hale geldiği günümüzde biz de nesnelerin interneti teknolojilerine yatırım yapmaya ve bu alanda yenilikçi ürünlerimizi sunmaya başladık.''

Yorumlar (0)
23
açık