Türkiye LPG sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Yurtgaz Grubu, 2 yıl kadar önce mali darboğaza girdi. Şirket, 600 milyona yakın borçlarını ödemede güçlük çekti. Bu süreçte, grubun en önemli varlığı olan Hatay Erzin’deki tesisinin satışı gündeme geldi.

WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.16.33 (1)

Yürütülen bir dizi görüşme sonrası dev tesisin satışı için, uluslararası petrol ticaretinin önemli oyuncularından Bayegan Grubu ile el sıkışıldı. İddiaya göre, tarafları bu süreçte Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ’nin eski Genel Müdürü Mutlu Gül bir araya getirdi. Bir dizi görüşme sonrası, taraflar tesisin satışı için 47,5 milyon dolarlık bir bedel üzerinde el sıkıştı.

WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.16.32

BANKA, DAVACI OLDU

Satış bedelinin Yurtgaz’a ödenmediği iddiasına ilişkin taraflar arasında ‘tapu iptal davası’ devam ederken, kritik bir davanın da Finansbank tarafından açıldığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, davalı konumda Yeniyurt Petrol Terminal AŞ ile tesisin devralan Bayegan Grubu şirketi Byport Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri AŞ yer aldı.

WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.16.33 (2)
Ercüment Bayegan

ALINAN KREDİ ÖDENMEDİ

Dava dilekçesine göre, Finansbank, kredi kullandırdığı Yeniyurt Petrol Terminal AŞ’den parasını alamadı. Banka, şirkete yönelik 2021’de icra takibi başlattı. Takip tutarı 13.523. 866 lira olarak kayda girdi. Yeniyurt Petrol’e karşı açılan icra takibi yanı sıra, tasarrufun iptali davası da açıldı.

‘DAVALI ŞİRKETLER MAL KAÇIRDI’

Anılan davada özetle “İhtara rağmen borç ödenmedi. Borcun doğumundan sonra, tesis Byport Petrol Ürünleri’ne satılmış. Davalı şirketin, yasal düzenlemeler arkasına sığınarak alacaklılardan mal kaçırdığı açık. Bu nedenle taraflar arasındaki tasarruf işleminin iptalini talep etmek gerekmiştir” denildi.

‘DEVİRDE KÖTÜ NİYET YOK’

Byport Petrol adına dosyaya sunulan dilekçelerde ise özetle “Tesisin devrinin yapıldığı süreçte, bankanın bir alacağı söz konusu değildi. Müvekkil, dava konusu taşınmazları gerçek rayicine uygun bedel karşılığında aldı. Tesisin satın alınmasında herhangi bir kötü niyet söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı. Yeniyurt Petrol AŞ adına yapılan savunmada ise, davanın reddi talep edildi.

TESİSİ İCRADAN SATABİLECEK

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Üç kişilik bilirkişi heyeti raporunda tesisin değeri 15 milyon 249 bin 414 dolar olarak belirlendi. Mahkeme, geçen 21 Aralık’ta görülen 6’ıncı duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Yeniyurt Petrol Terminal AŞ adına kayıtlı tesisin Byport Petrol’e yönelik tasarruf işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme, davacı Finansbank’a da Hatay Erzin’de bulunan tesisin icra yolu ile satışı yetkisi verdi. Davalıların, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıma hakları bulunuyor.

HARÇ ÖDEMEMEK İÇİN DÜŞÜK BEDEL OYUNU

Byport Petrol Ürünleri Terminal AŞ'ye karşı açılan tapu iptal davası ise sürüyor. Anılan dava dilekçesinde Bayegan Grubu’nun tesise çöktüğü iddia edilmişti. Konuya yakın bir kaynak, Polemik Haber’e yaptığı açıklamada “Bayegan Grubu, Yeniyurt sahiplerinin borçlu ve zor durumda olmasını fırsat bilerek en az 70 milyon dolar edecek tesisi 45 milyon dolar gibi bir rakama satın almak istedi. Bu satışla alakalı faturalar kesildi. Fakat Bayegan ısrarlarıyla tapudaki satış rakamı 28 milyon gibi düşük bir rakam gösterildi. Ayrıca noterde dahi harç çıkmasın diye tesisin içindeki milyonlarca dolarlık malzeme, tesisat, depodaki malzemeyi 1000 liraya almış gibi sözleşme yapıldı. Taraflar arasında bir sözleşme hazırlandı” diye konuştu.

HYPCO’YA 36 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKTİ

Aynı kaynak devamında “Sözleşme bu rakamın 36 milyon dolarının tesis üzerinde ipoteği bulunan Hypco isimli firmaya ödeneceği şeklindeydi. Yurtgrup sahipleri bu protokolü imzalamak için Bayegan şirketine gittiğinde Bayegan’ın sahibi Ercüment Bayegan'ın yurtdışında olduğunu ve o geldikten sonra imzalayıp göndereceklerini söylediler. Fakat Yurt Grup’un imzaladığı o sözleşme hiçbir zaman imzalanarak gruba verilmedi” bilgisini verdi.

TESİSE ÇÖKTÜ BP’NİN DE MALINI SATTI

Bu süreçte ilginç de bir olayın yaşandığı kaydedildi. Tesisin devredildiği süreçte, depolarda BP’ye ait akaryakıt ve LPG bulunuyordu. Aynı kaynak bu konuya ilişkin ise “Tesis satılırken BP'ye ait bu malların sahibine iade edileceği konusunda anlaşmaya varılmıştı. Fakat tesise çöken Bayegan bu malları da tesisi satın aldıktan sonra sattı. BP bu konuda Bayegan ve Yeniyurt'a tazminat davası başlattı. Aynı zamanda güveni kötüye kullanmadan suç duyurusunda da bulundu. Her iki dava da devam ediyor” diye konuştu.

FİRMANIN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

İlgili firmanın konuya ilişkin açıklaması şöyle: 

1. BYPORT A.Ş.’nin Erzin’deki taşınmazları satın aldığı şirket Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş.’dir. Bu şirketin piyasaya önemli miktarda bir borcu olmamasına rağmen, grup şirketi Yurtpet Akaryakıt LPG Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin banka ve piyasa borçlarına kefil olduğu, bunu da kayıtlarında gizlediği, devirden sonra ortaya çıkmıştır. Her iki şirket devirden 20 gün sonra konkordatonun tasdiki davası açmış, alacaklıları hem tahsilat yapamayıp hem de bu şirketler aleyhine takip yapamayınca, BYPORT A.Ş. aleyhine davalar açmaya başlamışlardır. Dolayısıyla, davalara konu edilen borç aslında BYPORT A.Ş.’nin değil, Yurtpet Ltd. ve Yeniyurt A.Ş.’nin borçlarıdır; BYPORT A.Ş. dava açan firmaların hiçbirine borçlu değildir.

2. Haberde bahsi geçen davacı banka, QNB Finansbank A.Ş.’dir. Bankanın iddiası, Yeniyurt A.Ş.’nin BYPORTA.Ş.’ye yaptığı satışın muvazaalı olduğu şeklindedir. Mahkeme, Yeniyurt A.Ş.’nin konkordato davasında alınan bilirkişi raporlarında Yeniyurt A.Ş.’nin konkordato başvurusundan önce muvazaalı işlemler yapıp kendi malvarlığını azalttığının belirtilmesinden hareketle karar vermiştir. Davanın sebebi olan işlem aslında Yeniyurt A.Ş.’nin taşınmaz satışı sonrası satış bedelini alacak olarak kayıtlarına almaması, tahsil ettiği bedeli (KDV’yi dahi ödemeden) şirket ortaklarına ödemesidir.Bahsi geçen durumlar tümüyle BYPORT A.Ş.’nin dışında gelişmiş durumlardır.  Dolayısıyla, verilen karar itibariyle dahi alacaklıları aleyhine mal kaçıran taraf BYPORT A.Ş. değil, Yeniyurt A.Ş./Yurtpet Şti’dir.

3. BYPORT A.Ş., sözleşmeye uygun olarak vadesi gelmiş borçlarının tamamını ödemiştir. Bu husus ve Yeniyurt A.Ş.’nin BYPORT A.Ş.’den vadesi gelip de ödenmemiş bir alacağının olmadığı gerçeği, Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişilerin Yeniyurt A.Ş. ve BYPORT A.Ş.’nin ticari defterleri üzerinde yaptığı inceleme sonucu alınmış üç ayrı rapor ile sabittir. Dolayısıyla, ortada Yeniyurt A.Ş.’ye ödenmesi gerekip de ödenmemiş bir borç bulunmamaktadır.

İstanbul’da 'konsolosluklara saldırı' iddiası: 15 kişi tutuklandı İstanbul’da 'konsolosluklara saldırı' iddiası: 15 kişi tutuklandı

4. BP’ye ait ürünler bkımından yapılan açıklamalar ise tamamen asılsızdır.

Haberde bahsi geçen uyuşmazlık, BP ile Yeniyurt A.Ş. 2017 yılında (devirden 4 yıl önce) bir sözleşme ile BP’ye ait ve ulusal stok kapsamında depolanması gereken ürünlerin Yeniyurt A.Ş.’ye ait Hatay-Erzin ve Kocaeli-Körfez’de yer alan tanklarda depolandığına dair belge düzenlemesine rağmen, bu malların tanklarda olmamasından kaynaklanmaktadır.

BP ile BYPORT A.Ş. arasında bir sözleşme olmadığı gibi, taşınmazlar üzerindeki tanklar ile birlikte BYPORT A.Ş.’ye devredildiğinde Yeniyurt A.Ş. ve bağımsız gözetim kuruluşu Caleb-Brett ile birlikte yapılan inceleme sonucu tankların boş olduğu tespit edilmiş ve buna ilişkin bir tutanak düzenlenmiştir. Ayrıca, tankların Yeniyurt A.Ş. tarafından düzenlenen belgede gösterilen miktarda malı alacak kapasitesinin bulunmadığı da tespit edilmiştir. Dosyaya getirtilen gümrük kayıtlarına göre tankların, BP’ye kullandırıldığı belirtilen kapasitenin çok üstünde bir miktarda başka müşteri malları için de kullanıldığı belirlenmiştir.   

Zaten, BP tarafından yapılan suç duyurusu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma da sadece Yeniyurt A.Ş. yetkilileri hakkındadır.

BP’nin BYPORT A.Ş. aleyhine yürüttüğü tek yargısal işlem, Byport A.Ş.’nin “işletmeyi devralan” sıfatıyla Yeniyurt A.Ş.’nin sözleşme ile üstlendiği muhafaza borcunun yasal sorumlusu olduğu iddiasına dayalı tazminat talebidir. Bu davada, Yeniyurt A.Ş.’nin hem Körfez’de hem de Erzin’deki tanklarda muhafazasını üstlendiği ürünlerin bedelinden oluşan tazminat, Yeniyurt A.Ş. ile birlikte Erzin’deki tankları devralan Byport A.Ş. ve Körfez’deki tankları devralan Efor A.Ş.’den talep edilmektedir. Bir diğer ifadeyle tazminat davasında da asıl sorumlu Yeniyurt A.Ş.’dir.

5. Yeniyurt A.Ş.’nin alacaklılarının açtığı davaların hiçbirisinin tesisin Yeniyurt A.Ş.’ye iadesi sonucunu doğuracak bir yönü bulunmamaktadır. Açılan “tasarrufun iptali” davaları, sadece alacaklıya taşınmazı borçlusu Yeniyurt A.Ş.’ye aitmiş gibi icra yolu ile satma hakkı tanıyan davalardır. Bugün itibariyle bu konuda kesinleşmiş hiçbir karar bulunmamaktadır.

6. Hypco firmasının Yeniyurt A.Ş.’den alınan taşınmaz üzerindeki ipoteği Hypco’ya bir borcu olmadığı için geçersizdir; bu ipoteğin iptali için dava açılmıştır. Taşınmaz satın alındıktan sonra, BYPORT A.Ş., Hypco, Yeniyurt A.Ş. ve Yurtpet Ltd.’in de katılıp imzalayacağı bir sözleşme ile satım bedelinin bir kısmının ipoteğin kaldırılması karşılığında Hypco’ya ödenmesi hususu müzakere edilmiş ise de bu konuda bir anlaşmaya varılamamıştır.

Bu anlaşmanın yapılamamasının sebebi ise, öncelikle Yeniyurt A.Ş. ve Yurtpet Ltd.’in açtıkları konkordato davasına sundukları kayıtlarda ipoteğe konu borcun olmadığının ortaya çıkmış olması, Yeniyurt A.Ş.’nin çok sayıda başka alacaklılarının da ortaya çıkarak BYPORT A.Ş. aleyhine tasarrufun iptali ve alacak davaları açmaları, bu nedenle de geçersiz ipoteğe ilişkin bir ödeme yapılmasının mümkün olmamasıdır.

Saygılarımızla,

BYPORT PETROL ÜRÜNLERİ TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş.

POLEMİK HABER-ÖZEL