“Tüm dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler verme” görevi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün (DÖGM) 2021 faaliyet raporunda AK Parti’nin “dinci politikasını” gözler önüne serdi.  

Din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) dersi muafiyetine ilişkin bir başvuruda, müfredatı 2019’a kadar inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), ders müfredatının dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler verme ve ahlaki değerli benimsetme içeriğine kavuşturulamadığını, İslamın belirli bir yorumunun anlatıldığını vurguladı. Eğitimciler de aynı tespitlerin 2019 sonrasında da geçerli olduğunu kaydetti. Tartışmalar sürerken, nisandaki yönetmelik değişikliği ile görev alanına “hafızlık” eğitimi eklenen ve “üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği” yapma yetkisi tanınan MEB DÖGM’nin 2021 faaliyet raporu, AKP’nin “dinci politikasını” gözler önüne serdi. 

HEDEF İSLAM!

Raporun “temel politika ve öncelikler” kısmında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı andıran “temel politika” ifadeleri yer aldı. İlgili bölümde, “Gençlerimizi, İslam dışı inançlara ilgi duymaktan ve zararlı cereyanların ağına düşmekten korumak ve onları din konusunda sağlıklı bilgilendirip, aydınlatmak”, temel politika ve öncelikler arasında sayıldı. Aynı bölümde, “Temel İslam bilimleri ve fen-sosyal bilimlerini aynı çatı altında toplayarak bilime ve medeniyete tevhidi bir bakışla yaklaşmak, dünya-ahiret dengesini gözeten ve bu anlayışa sahip olan bireylerin yetişmesini sağlamak” önceliği de yer aldı. 

‘ÖDENEK’ ELEŞTİRİSİ

2021’de toplam 11.7 milyar lira harcayan DÖGM, “ödenek” eleştirisinde bulundu. Genel müdürlüğe bağlı okul ve pansiyon sayılarının arttığı aktarılan raporda, “tüketime yönelik mal ve malzeme alımı”, “hizmet alımları”, “bakım onarım giderleri” gibi kalemlerden yeteri kadar ödenek tahsis edilmemesi nedeniyle sorunlar yaşandığı aktarıldı. 

Öte yandan, raporun zayıflıklar kısmında, “istenen sayıda deneyimli okul yöneticisi bulunmadığı, okul müdürlerinin yeni görevlendirildiği” belirtildi.