Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimleri için 14 Mayıs tarihini işaret etmesiyle Türkiye siyaset gündemi hız kazandı.

Siyasi partiler art arda Türkiye'de yaşanan krizler için çözüm önerilerini açıklıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan 'Altılı Masa'nın Ortak Mutabakat Metni'ni dün kamuoyuna duyurmasının ardından HDP de ekonomi programını kamuoyuyla paylaştı. 

Programda enflasyon ile zorlaşan yaşam koşulları, demokratikleşme sorunu ve eğitim, sağlık hakları başta olmak üzere toplumun önemli sorunlarına yer verildi. 

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, 'Demokratik Ekonomi Programı' başlıklı 15 sayfalık metinde yalnızca kapitalist sistem krizlerinin değil, Kürt sorununda izlenen çözümsüz politikalarının, OHAL ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği sorun ve yükün de ekonomik krizin yaşanması ve tırmanasında etkili olduğunu vurgulandı.

Programda en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, anadilde ücretiz eğitim, beslenme ve ulaşım hakkının sağlanması, vergi affına son verilmesi ve büyük sermayenin yeniden vergilendirilmesi, ödeme garantili yol ve hastanelerin kamulaştırılması öngörülüyor. HDP'nin programında "Kaynak nerede?" sorusu ise vergi düzenlemelerinin yarattığı kayıpların önüne geçilmesi ve israfa son verilmesi ile yanıtlandı. 

ENFLASYON, İŞSİZLİK YOKSULLUK VE BARINMA KRİZİ HDP'NİN PROGRAMINDA ÖNCELİK

Enflasyonda yaşanan tırmanma, bunun beraberinde getirdiği yoksulluk, işsizlik ve barınma sorunu, HDP Acil Eylem Planı’nın bel kemiğini oluşturuyor. Bu çerçevede temel ihtiyaç malzemeleri, elektrik, doğal gaz, ekmek, süt ve çocuk maması fiyatlarının dondurulması öngörülüyor.

Program, enerji düzenlemesi kapsamında borç ödenmemesi durumunda elektrik ve doğal gazın aniden kesilmesi uygulamasına da son verileceği belirtildi. Geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelere nakit yardımı yapılması ve her hanede gelir düzeyine bakılmaksızın 18 yaşını geçmiş bir bireye asgari ücretin üçte ikisi kadar 'temel gelir güvencesi' sağlanması da HDP'nin vaatleri arasında yer aldı.

ANADİLDE ÜCRETİZ EĞİTİM VE BESLENME VE ULAŞIM HAKKI

Yoksulluğun artışıyla beraber öğrencilerin yaşadığı sorunlar için de HDP tarafından çözüm önerileri sunuldu. Bu kapsamda ücretsiz bilimsel eğitimin yanı sıra bu anadilde ücretsiz eğitimin de sağlanacağı vurgulandı. HDP iktidara gelinmesi durumunda ulaşım ve beslenme ihtiyacının da devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Öte yandan AKP iktidarında uygulamaya konulan ve Erdoğan'ın söz sahibi olduğu Varlık Fonu'nun kapatılarak yerine demokratik katılımlı 'Halk Fonu'nun kurulması da HDP'nin ekonomik krizin koşullarının hafifletilmesi için sunulan çözüm önerileri arasında yer aldı. 

Büyük servet sahiplerine uygulanan vergi aflarına da son verileceği programda belirtildi. Programda, "Kâr, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıklar kaldırılacak, rantlar ve büyük servetler vergilendirilecektir. Bütçe kanunu başta olmak üzere her türlü sermayeye kaynak transfer yöntemleri sonlandırılacaktır. Gelire göre vergi alınmasına öncelik verileceği de metinde vurgulandı. Bu çerçevede servete göre artan oranlar da vergi uygulaması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE DÖNÜLECEK

Özellikle Türkiye’de şiddet gören kadınların sayısının azaltma ve bu çerçevede güvence yaratmayı sağlayan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi de programda yer verilen konular arasında oldu. Programda, “İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararı iptal edilecek bütün hükümleri titizlikle
uygulanacaktır.” denildi.

KÖPRÜLER YOLLAR HASTANELER KAMULAŞTIRILACAK

Demirtaş konuştu! 'Kürtler Erdoğan sayfasını kapattı' Demirtaş konuştu! 'Kürtler Erdoğan sayfasını kapattı'

Dövizle ödemelerinin olması, ihalelerin verildiği şirketlerin isimlerinin hep aynı olması, verilen yolcu, geçiş garantileriyle gerçek rakamlar arasındaki uçurum nedeniyle eleştirilen bugüne kadar yapılan yol, köprü ve hastaneler konusunda HDP çözüm olarak kamulaştırmaya işaret etti.

Programda iktidar yandaşlarına aktarılan sermaye hakkında yapılacak uygulamalar ise şöyle belirtildi:

Yıllardır yandaş şirketlere verilmekte olan tüm kamu ihaleleri iptal edilecek ve ödemeler durdurulacak

Kamu ihalelerindeki yolsuzlukların hesabı sorulacaktır.

Kamu özel iş birliği projelerine giden garanti ödemeleri durdurulacak.

Kamu özel iş birliği projeleri ile yapılan köprü, otoyol ve şehir hastaneleri projeleri kamulaştırılacak.

Saray’ın keyfi harcamalarının kaynağı olan fonlar bütçeye dâhil edilecek.

Ödenek üstü harcamalara son verilecek.

Kamu kaynaklarının yandaş dernek ve vakıflara peşkeş çekilmesine son verilecek.