İşsizlik verileri Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2022 yılı faaliyet raporunda tekrar ortaya çıktı. 2012 yılında 609 bin 530, 2018 yılında 840 bin 793 olan işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı  2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 707 bine kadar yükseldi.

Seçimlerden bir gün sonra zamlar başladı! Fiyatlar dörde katlandı Seçimlerden bir gün sonra zamlar başladı! Fiyatlar dörde katlandı

Paylaşılan rapora göre,  2022 yılında toplam 1 milyon 707 bin 850 yurttaş işsizlik ödeneği için başvuruda bulundu. Ancak başvuranlardan 812 bin 506 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Başvuruda bulunan toplam sayının yüzde 47'sine ödenek verildi. 

2022 yılında, 12 milyar 544 milyon 523 bin TL işsizlik ödeneği verildi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Mart 2002'de, “İşsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlanması” amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2022 sonunda 124 milyar liray’yı aştığını belirtti. Fonun kurulduğu günden bu yana işsizlik ödeneği almak için toplam 17 milyon 173 bin 166 kişi bavuruda bulunduğunu ifade eden Bulut, “Ancak sadece 9 milyon 673 bin 929 kişi ödenek alabildi” dedi.

Ödenek için başvuruda bulunanların yarısının işsizlik ödeneği alamadığını söyleyen Bulut, şöyle konuştu:

"Çünkü işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için öyle şartlar getirildi ki fon adeta işsizlik ödeneği vermemek üzerine bir amaç üstlendi. İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işsiz olur mu? İşsizlik sigortasından yararlanma şartı emekçilerin lehine kolaylaştırılmalıdır. Diğer yandan İşsizlik Sigortası Fonu, yağma Hasan’ın böreği gibi iktidar tarafından sürekli talan edildi. Tıpkı deprem vergileri gibi Güneydoğu Anadolu Projesi'ne kaynak aktarımından istihdam teşvik ve desteklerine, Covid salgınından Soma’daki işçilerin işverence ödenmeyen ücretlerine, karayollarından teşvike kadar her iş için kullanıldı. O para emekçinin alın teridir ve emekçiler için kullanılmalıdır.  İşverene cömert, işçiye cimri bir fon kabul edilemez.”

Yıllara göre işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı şöyle:

2005: 208 bin 421
2008: 383 bin 77
2012: 609 bin 530
2014: 901 bin 876
2016: 1 milyon 520 bin 
2018: 1 milyon 754 bin
2020: 1 milyon 510 bin
2022: 1 milyon 707 bin