İstanbul’un afete hazırlıkları İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor.

CHP'den 'gizli protokol' iddialarına yanıt CHP'den 'gizli protokol' iddialarına yanıt

36 İLÇEYE VALİ GÖREVLENDİRMESİ

Bu kapsamda ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi ve AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak hazır halde tutuluyor.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; İstanbul’da 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.

250 GÖZLEM İSTASYONU

İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle:

 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında bugüne kadar; bin 365 okul, 54 hastane, 61 poliklinik, 57 idari bina, 39 yurt binası, 23 sosyal hizmet binası olmak üzere toplamda bin 599 kamu tesisinde 2 bin 576 binanın depreme karşı fizibilite güçlendirme çalışmaları tamamlandı.
 • İl Risk Azaltma Planı (İRAP), İstanbul için tamamlandı. Plan kapsamında 4 amaç, 34 hedef, bin 515 eylem belirlendi. İRAP kapsamında 29 faaliyet, 121 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildi.
 • Bölgenin deprem aktivitesi 7/24, toplam 250 deprem gözlem istasyonu ile (İstanbul il sınırları içinde 33 adet bulunmakta) izleniyor.
 • Muhtemel İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında İlgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. 39 ilçede İlçe Afet Yönetim Merkezi (İlçe AFAD Merkezi) kuruldu. Merkezlerin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi. İlçe AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak raporlanıyor.
 • 963 mahallede ‘Mahalle İrtibat Ofisleri’ kurularak görevlendirmeler yapıldı.
 • 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarının büyüklüğü 46 milyon 774 bin 450 metrekareye ulaşırken, kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56.88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı mevcut.
 • Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 2019-2023 arasında 23 çalışma grubuyla 770 toplantı gerçekleştirildi.
 • Akreditasyon Sistemine kayıtlı olan 125 ekipten 49’u İstanbul’da görevli. Ekiplerdeki üye sayısı bin 254’e ulaştı.

39 İLÇEDE DESTEK BİRİMLERİ KURULDU

 • Bir afet sonrasında iyileştirme çalışmalarında katkı sağlayacak Yerel Destek Ekiplerinin kurulumu İstanbul’da 39 ilçede devam ediyor. Bu kapsamda Silivri (201 kişi), Pendik (251 kişi) ve Zeytinburnu (250 kişi) ilçe belediye başkanlıklarından toplam 702 personele eğitim verildi.
 • Üç yılda 1 bölgesel düzey, 4 yerel düzey olmak üzere toplam 5 tatbikat gerçekleştirildi. 2022 Tatbikat Yılı kapsamında 1 ulusal tatbikat olmak üzere toplam 8 bin 432 tatbikat yapıldı.

AFET KORUNMALI KRİZ MERKEZLERİ

 • 27 Lojistik depo hizmete girdi. Afet İstasyonu (AFİS) sayısı 545’e çıkarıldı. Geliştirilen yazılım ile konteynerlerin malzeme ve konum takipleri yapılıyor.
 • İstanbul’da olası afetler için oluşturulan 10 AKKM (Afet Korunmalı Kriz Merkezi) için, bu alanlarda görev alacak ana ve destek çözüm ortağı personellerine, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Ankara illerinde görev alan personele de illerinde olmak üzere AKKM İşletme ve ek Afet Arama Kurtarma Grubu Eğitimi verildi.
 • Kurumsal kapasitenin artırılmasına ilişkin 4 adet drone alındı.