İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir açıklama geldi. Bu açıklama doğrultusunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel kadrolarında istihdam etmek üzere 50 KPSS puanı ile personel alımı yapacak. 4B'li olarak yapılacak sözleşmeli personel alımına baktığımızda kadroların aşağıdaki meslekleri kapsadığı görülüyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi aşağıdaki meslekler üzerinden sözleşmeli personel alımı yapacak.

Temizlik personeli

Park bahçe bakım personeli

Şoför

Koruma ve güvenlik görevlisi

Diyetisyen

Psikolog

Havuz Suyu Operatörü

Tekniker

Makine mühendisi

Elektrik teknikeri

İnşaat teknisyeni

teknisyen

Büro personeli

Proje destek uzmanı

Bilgisayar teknikeri

Laboratuvar ve veteriner sağlık teknikeri

Ömer Fethi Gürer: Çiftçilerin bankalara borcu yılın ilk 5 ayında 99 milyar TL arttı Ömer Fethi Gürer: Çiftçilerin bankalara borcu yılın ilk 5 ayında 99 milyar TL arttı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel başvuru şartları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin personel alımına dair başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (sağlık raporu ile belgelendirilecektir) .

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş  olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olması gerekmektedir.
- Ortaöğretim mezunları için 2022 dönemi KPSS P94 puanı,
- Önlisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P93
- Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

10- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir (e-devlet ya da SGK sistemi üzerinden alınan doğrulama koduna sahip belgeler kabul edilir)

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir

14- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

15- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

16- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.