Önceki çalışmalar, kahvenin sağlığa faydalı olabileceğini, kahve içmenin kronik karaciğer hastalığından belirli kanserlere ve hatta bunamaya kadar değişen hastalıklar için daha düşük riskle ilişkili olabileceğini öne sürdü. 

Şimdi Çin'deki araştırmacılar, şekerle tatlandırılmış olsun ya da olmasın, her gün ortalama miktarda kahve tüketen insanların, tüketmeyenlere göre daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu buldular. Hazır, öğütülmüş ve kafeinsiz kahve için benzer sonuçlar bulundu.

DEV ÇALIŞMA

Annals of Internal Medicine'de yayınlanan çalışma, 2006'da başladığından bu yana 500 binden fazla kişiden genetik, yaşam tarzı ve sağlık bilgilerini toplayan Birleşik Krallık BioBank'ın 171 binden fazla katılımcısının verilerine dayanmaktadır. Ekip, 3 bin 177 kişinin öldüğü 2009'dan itibaren yedi yıllık bir süre boyunca katılımcıları izlemek için ölüm sertifikalarından elde edilen verileri kullandı.

Ekip, yaş, cinsiyet, etnik köken, eğitim düzeyi, sigara kullanımı, fiziksel aktivite miktarı, vücut kitle indeksi ve beslenme şekli gibi faktörleri hesaba kattıktan sonra, kahve içmeyenlerle karşılaştırıldığında, kahve tüketenlerde daha düşük erken ölüm riski buldu. Yüzde 29 daha düşük ölüm riski, günde 2,5 ila 4,5 bardak içenlerde görüldü.

UZMANLAR UYARIYOR

Glasgow Üniversitesi'nden Naveed Sattar, bulguların merak uyandırıcı olsa da net olmadığı konusunda uyararak "Bu yeni çalışmanın gözlemsel doğası, bu sonuçların kesin olmaktan uzak olduğu anlamına geliyor. Bunun nedeni, kahve içenlerin genel olarak daha varlıklı olmaları ve içmeyenlere göre daha sağlıklı yaşamları olması ve gözlemsel çalışmalarda bu faktörlerin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığına ikna olmadım” dedi. 

Derginin editör yardımcısı Dr Christina Wee, beraberindeki bir başyazıda bulguların kesin olmadığını kabul etti. Ancak, şekersiz veya az miktarda şekerli kahve içmenin çoğu insan için muhtemelen zararlı olmadığını da ekledi. (Guardian)