İncelemede, zehirli hava ve kirlenmiş su ve toprak "insan sağlığı ve gezegen sağlığı için varoluşsal bir tehdittir ve modern toplumların sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır" sonucuna varıldı.

DAKİKADA 9 MİLYON DOLARLIK MALİYET

Kirlilikten kaynaklanan ölümlerin sayısı, karayolu trafiği ölümleri, HIV, sıtma ve tüberkülozun birleşiminden veya uyuşturucu ve alkolün kötüye kullanımından kaynaklanan ölümlerin sayısını azaltıyor. Araştırmacılar, kirlilik kaynaklı ölümlerin ekonomik etkisini 4,6 trilyon dolar, dakikada yaklaşık 9 milyon dolar olarak hesapladılar.

Kirliliğin genel etkisi, 45 milyon kişinin hayatını kaybettiği 2017'deki ilk küresel incelemeden bu yana iyileşmedi. Araştırmacılar, fonların 2015'ten bu yana çok az arttığını ve uluslararası kalkınma gündeminde kirliliğe karşı müdahalelerin büyük ölçüde göz ardı edildiğini söyledi.

Artan fosil yakıt tüketimi, artan nüfus sayıları ve plansız kentleşme nedeniyle zehirli hava ve kimyasallardan ölümler önceki gözden geçirmeden bu yana yüzde 7 ve 2000'den beri yüzde 66 arttı. 

YÜZDE 75’İ HAVA KİRLİLİĞİ

ABD'deki Boston College'dan Prof. Philip Landrigan, “Kirlilik, insan ve gezegen sağlığına yönelik en büyük varoluşsal tehdit olmaya devam ediyor. Kirliliği önlemek aynı zamanda iklim değişikliğini yavaşlatabilir. Raporumuz tüm fosil yakıtlardan temiz, yenilenebilir enerjiye büyük ve hızlı bir geçiş çağrısında buluyor" dedi. 

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan yeni inceleme, mevcut olan en yeni 2019 Küresel Hastalık Yükü projesinden elde edilen verileri analiz etti ve 9 milyon kirlilik kaynaklı ölümün neredeyse yüzde 75'ine hava kirliliğinin neden olduğunu buldu. Zehirli kimyasallar, HIV’den daha fazla olan kurşun kirliliğinden 900 bin ölüm dahil olmak üzere 1.8 milyon ölümle sonuçlandı. (Guardian)