Anadolu Eğitim-Sen, Türkiye genelinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan 5 bin 301 öğretmenin katılımıyla ekonomik durum tespit anketi gerçekleştirdi. Ankete verilen cevaplara göre öğretmenler, maaşını yeterli bulmuyor, ailesinin ihtiyacını karşılayamıyor, ek iş yapmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda yaşanan maddi sıkıntılar, mesleki motivasyonu düşürüyor.

ÖĞRETMENLER AİLELERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Ankete göre öğretmenlerin yüzde 82,2’si maaşının yeterli olmadığını düşünürken, yeterli görenlerin oranı sadece yüzde 4,8. Aldığı maaş ile ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğretmenlerin orasını ise yüzde 88,1 olurken, öğretmenlerin yüzde 60,2’si çoğu zaman ekonomik zorluk yaşıyor. Ekonomik zorluğu her zaman yaşayan öğretmenlerin oranı ise yüzde 27,9

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI ÖĞRETMENLER ODASINDA AYRIŞMA YARATIYOR

Ankette, uzman ve başöğretmen ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrışmaya yol açtığı da gözler önüne seriliyor. Buna göre öğretmenlerin yüzde 62,5’i maaş farkından rahatsızlık duyarken, yüzde 37,5’i uzman ve başöğretmen maaş farkının herhangi bir ayrışmaya yol açmadığını düşünüyor.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 82,3’Ü ALIM GÜÇLERİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜRKEN, YÜZDE 23,3’Ü AİLESİNDEN MADDİ DESTEK ALIYOR

Maaşlarına ocak ayında zam yapılan öğretmenlerin yüzde 82,3’ü alım güçlerinin artmak yerine düştüğünü ifade ederken, yüzde 14,1’i kısmen arttığını, yüzde 3,6’sı ise alım güçlerinin arttığını ifade ediyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70,4’ü ailesinden maddi destek almazken, yüzde 23,3’ü maddi destek almak zorunda kalıyor.

MADDİ SIKINTILAR MESLEKİ MOTİVASYONU DÜŞÜRÜYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 83,8’i yaşadıkları maddi sıkıntıların mesleki motivasyonlarını düşürdüğünü ifade ederken, öğretmenlerin yüzde 90,8’i maaşlarının hak ettikleri düzeyde olmadığını düşünüyor. Maaş düşüklüğünün öğretmenlerin toplumdaki saygınlığını düşürdüğünü söyleyen öğretmenlerin oranı ise yüzde 94,2

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 69’UNUN KREDİ BORCU BULUNUYOR

Verilere göre maaş ile birikim yapamayan öğretmenlerin oranı ise yüzde 74,3 olurken, öğretmenlerin yüzde 69’unun kredi borcu bulunuyor. Öğretmenlerin sadece yüzde 52,8’i kredi borcunun tamamını ödeyebilirken, yüzde 22’si yalnızca asgari tutarını, yüzde 25’i ise asgari tutarın biraz fazlasını ödeyebiliyor. Öğretmenlerin yüzde 51,3’ü kredi taksitlerini ödeyemeyeceğini düşündüğü için ev ya da araba almak için bankalara başvuruda bulunmuyor.

İYİ BİR TEKLİFE BIRAKMAK İSTEYENLERİN YÜZDESİ 43

Ankete göre maaşı ile temel ihtiyaçları dışında seyahat, eğlence, tatil gibi ihtiyaçlara harcama yapamayanların oranı yüzde 57.8 iken, kısmen yapanların oranı yüzde 35.4, yapabilenlerin oranı ise yüzde 6.8

Öğretmenlerin yüzde 21.6’sı geçim zorluğundan dolayı ek iş yaptığını ifade ederken, yüzde 15.7’si zaman zaman yaptığını, yüzde 62.7’i ise ek iş yapmadığını ifade ediyor. Öğretmenlerin yüzde 43.2’si ekonomik koşulları daha iyi bir iş teklifi aldıklarında öğretmenlik mesleğini bırakacağını, yüzde 34.4’ü bırakmayı düşüneceğini, yüzde 22.1’i bırakmayacağını ifade ederken, evi kira olan öğretmenlerin yüzde 33.1’i kiralarını ödemekte zorlandığını, yüzde 23.9’u kısmen zorlandığını, yüzde 43’ü zorlanmadığını söylüyor.

Rapçi Sansar Salvo cezaevine girdi Rapçi Sansar Salvo cezaevine girdi

DIŞARIDA YEMEK YİYEBİLEN ÖĞRETMEN ORANI

Öğretmenlerin yüzde 70,1’i ay sonunda cebine para kalmadığını söylerken, yüzde 35,3’ü aileleri ile ya da bekar iseler kendileri dışarıda yemek yiyemediğini belirtiyor. Ankete göre dışarıda yemek yiyebilen öğretmenlerin oranı yalnızca yüzde 11,6. (ANKA)