Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kirazlı Mahallesi’nde 9 bin 212,38 metrekarelik nitelikli tarım arazilerinin olduğu bölgede yapılan imar planı değişikliğinde, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan itirazlar sonucunda iptal kararı aldı. Bakanlığın 14 Eylül'de yayımladığı duyuruda alan ile ilgili olarak “Sağlık Odaklı Tatil Köyü ve Teknik Altyapı Alanı-Trafo” kullanım kararlarının getirildiği planlar, 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştı. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi kaçak yapıları yıkmıştı. Bakanlık, askı sürecinde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan itirazların uygunluğuna karar vererek, imar planını iptal etti.

Turist almak için Türk yolcuları indiren taksici gözaltında Turist almak için Türk yolcuları indiren taksici gözaltında

'KAÇAK YAPILARI İÇİNE ALAN İMAR PLANI TEKLİFİNİN ONAYLANMASI HUKUK KURALLARI İLE BAĞDAŞMIYOR'

Kuşadası Belediyesi’nin itiraz dilekçesinde özetle şu bilgiler yer aldı:

“Planlama sahasında, planın bakanlık tarafından onayından önce 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak aykırı / kaçak yapıların yapıldığı tespit edilmiş (taşınmazda kaçak olarak yapılan yapılar hakkında 11.01.2023 tarihinde belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yapı tatil zaptları düzenlenerek inşaatlar mühürlenmiş ve TCK 184. maddesi gereğince ilgilisi hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapı tatil zaptına istinaden 116 ada 48 parsel için 02.03.2023 tarih ve 435 karar sayılı, 116 ada 49 parsel için 02.03.2023 tarih ve 433 karar sayılı, 116 ada 50 parsel için 02.03.2023 tarih ve 430, 431, 432 karar sayılı, 116 ada 48-49-50 parseller için 02.03.2023 tarih ve 434 karar sayılı Belediye Encümen Kararı ile uygulama imar planı bulunmayan taşınmazda yapılan kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir) Planlanan parsellerde kaçak yapıya zemin oluşturan ve imar planı teklifinin onaylanmasının planlama ilkeleri, esasları ve hukuk kuralları ile bağdaşmadığı uygulama imar planı teklifinin onaylanmasının planlama ilkeleri, esasları ve hukuk kuralları ile bağdaşmadığı, ayrıca planın mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belediyemiz itirazında vurgulanmıştır.” (ANKA)