Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sayıştay’a sunulan faaliyet raporlarına ilişkin eleştirilerini yazılı olarak yanıtladı. Oktay’ın verdiği yanıt, kamu idarelerinin büyük bir kısmının mali denetime ilişkin bazı yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koydu. Oktay, yanıtında kurumların mali denetimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'219’U MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMAYA YER VERMEDİ'

“Sayıştay Başkanlığı 2020 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunda, idare faaliyet raporlarının sunum ve içerik yönünden değerlendirilmesi sonucunda, 327 kamu idaresinden 21’inin faaliyet raporunu yayımlamadığı, faaliyet raporunu yayımlayan 306 kamu idaresinden, 34’ünün yayımlama tarihinin mevzuat gerekliliğine uygun olmadığı, 147’sinin faaliyet raporunda olması gereken bölümlerden en az birinin yer almadığı, 73’ünün faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi verilmediği, 219’unun faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmediği tespit edilmiştir.”

'49’UNUN VERDİĞİ BİLGİ UYUMLU DEĞİL'

Faaliyet raporu hazırlayan ve performans bilgisi değerlendirilen kamu idarelerinden 50’sinin performans programında belirlenen hedef ve göstergelere ilişkin gerçekleşmeleri raporlamadığını da ifade eden Oktay, 49’unun faaliyet raporlarında verdiği bilginin ölçülebilir olmadığı veya doğrulama kaynaklarından elde edilen son verilerle uyumlu olmadığının tespit edildiği bilgisini de verdi. 

'YARDIM YAPILAN DERNEKLER GİZLENDİ'

Öte yandan yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yardım yaptıkları kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi sunması gereken kamu idareleri, bu yükümlülüğü de yerine getirmedi. 86’sı belediye olmak üzere 121 kamu idaresi, yardım yaptığı vakıf ve derneklere yönelik herhangi bir bilgi vermedi. Çok sayıda kamu idaresi de, özel ödeneklerine yönelik detayları kamuoyu ile paylaşmadı. Denetlenen 107 kamu idaresinin, bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporunda göstermedi.