Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detayları belli oldu Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detayları belli oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy’deki Cennetkoy’da Cengiz Holding tarafından rezidans ve otel yapımına başlandı. Bodrum Belediyesi, projenin inşaat ruhsatını iptal etmesine rağmen Cengiz Holding, yürütmenin durdurulmasını talep ederek yargıya başvurdu.

Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi, Bodrum Belediyesi’nin inşaat ruhsatını iptal etmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İTİRAZ YOLU AÇIK

6 Mart’ta görülen duruşmada,  Muğla 1. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme kararında “Nihayetinde, hukuka açıkça aykırılığı belirtildiği üzere ortaya konulan idari işlem icrasının devamının imar uygulamaları, tapu kayıtları ve mülkiyet hakkı bakımından telafisi güç/imkânsız sonuçlara neden olabilmesi itibariyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine (3'üncü İdari Dava Dairesi) itiraz yolu açık olmak üzere, 06/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verdi.