İlk uygulama TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından gerçekleştirildi. Genel kurulda toplantı yeter sayısı daha önce başkanvekilinin görsel kanaatine göre belirleniyordu.

NTV’ye göre elektronik yoklama uygulamasının haziran boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu yöntemle, milletvekillerinin devamsızlığı ortaya çıkarılması ve yasama faaliyetlerine daha etkin katılımın sağlanması amaçlanıyor.

MİLLETVEKİLLİK DÜŞÜRÜLECEBİLECEK

Anayasa ve TBMM iç tüzüğüne göre, bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa milletvekilliği düşürülebilir.

Yeni uygulama ile dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP milletvekili Semra Güzel’in de devamsızlığı tespit edilecek.