BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Ordu’nun Perşembe İlçesi Efirli Mahallesi’nde bulunan sahil şeridindeki park alanının askeri bölge ilan edilmesi, bölgede büyük tartışmalara yol açtı. Etrafı çitlerle çevrili; içerisinde çardak, sallanan sandalye ve oyuncaklar bulunan park alanının bir güvenlik tedbiri veya askeri kullanım ile ilgisi olmadığı, ayrıcalıklı bir alan yaratıldığı gerekçesiyle bölge halkı karara tepki gösterdi.

Perşembe ilçesindeki 3.5 dönümlük park ve yeşil alanın askeri alan yapılması görüşü 12 Mayıs 2023’te Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gündeme geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki bazı üyeler, "Cumhurbaşkanlığı kararı ile plan değişikliği yapılmalı" diyerek imar değişikliğine itiraz etti. Yapılan komisyon incelemesinde, söz konusu park alanının ‘‘askeri alan’’ olarak planlanmasında sakınca görülmediğine kanaat getirilerek itiraz reddedildi. Komisyon ret kararında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli ve fiilen kullanımında olan araziler (konut ve sosyal tesisler hariç) hakkında kanunun sınırlayıcı hükümleri uygulanamaz” cevabını verdi. Oysa belirtilen park alanı, itiraz edildiği tarihte TSK’ye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilen bir alan değildi. Bu çelişkiye rağmen rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve nazım imar planı değişikliği oy çokluğuyla onaylandı.

AK Parti'den sokak hayvanları için 'ötanazi' kararı! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu AK Parti'den sokak hayvanları için 'ötanazi' kararı! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 Nazım imar planı değişikliğinin yapılmasının ardından dosya, 1/1000 nazım imar planı değişikliği için arazinin bulunduğu Perşembe Belediyesi’ne gönderilerek mecliste onaylanması kararlaştırıldı. AK Parti’li Perşembe Belediyesi’nde meclis kararı alınmadan söz konusu parkta tadilat başlatılarak jandarma alanı oluşturuldu ve deniz kenarındaki alana dinlenme tesisi yapıldı.

Söz konusu yasada ise 1/1000 nazım imar planı değişikliği yerel yönetimdeki meclisten geçmeden ‘‘Bölgede herhangi bir yapı ya da tadilat yapılamaz’’ ibaresi yer almasına rağmen tesis tamamlanarak faaliyete geçti. Böylelikle jandarmaya tahsis edilen alan ruhsatsız bir şekilde tesise dönüştürülmüş oldu. Hâlihazırda park kullanımında görünen, çevresindeki park alanlarıyla bütünlük ve süreklilik arz eden, halkın kullanımına açık park alanında keyfi bir yer seçimi yapıldığını düşünen bölge halkı ise karara tepki gösterdi. İlgili kamu kurumunun bütçesiyle ayrıcalıklı bir park/dinlenme alanı tesis edildiğini düşünen bölge halkı, söz konusu imar değişikliğinin iptali için resmi başvuruda bulundu.

2565 numaralı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 2’nci maddesinde “Cumhurbaşkanı kararı ile askeri yasak bölgeler kurulabilir veya kaldırılabilir” ibaresi yer alıyor. Sahil şeridinde inşaat ruhsatı verilebilmesi için onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerine göre işlem yapılarak imar parsellerinin oluşturulması ve kamuya açık alanların kamu eline geçmesi şart. Hem Kıyı Kanunu’nda hem de Uygulanmasına Dair Yönetmelikte, bu alanların toplumun yararlanmasına açık olarak kullanılacağı ve çit yapılamayacağı hüküm altına alınmasına rağmen jandarmaya tahsis edilen alanın demir çitler ve dikenli tellerle kapatılması ise tartışma yarattı.