Sayıştay’ın 2019 yılı Gaziosmanpaşa Belediyesi denetim raporunda ilginç bulgulara rastlandı.

Belediyenin Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atandığı ve bu şekilde özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı ortaya konuldu.

Sözcü'den Hakan Kaya'nın haberine göre; Sayıştay raporunda, “Özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazıları diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atanmış ve bu şekilde özel kalem müdürlüğü kadrosu memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanılmıştır” denilerek şu ifadelere yer verildi;

“İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; aşağıda yer alan tabloda görüleceği üzere dört adet personel açıktan özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanmış ve sonrasında mevzuatta öngörülen şartlar yerine getirilmeksizin mühendis, tekniker ve şef kadrolarına atanmıştır” Sayıştay denetçilerinin “Söz konusu atamalar mevzuatta belirtilen hükümlere aykırıdır ve yapılan atamaların iptali gerekmektedir” uyarısı ise dikkatlerden kaçmadı.

ŞEF UNVANLARI YOK AMA ŞEF OLDULAR

Sayıştay raporunda, AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeki şef kadrosuyla ilgili dikkat çeken usulsüzlüklere de yer verildi. Raporda, şef kadrosuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

*İdarenin norm kadro cetvellerinin incelenmesi neticesinde, 38 adet şef kadrosu ihdas edildiği, bu kadrolardan 6 adetine Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınav şartı sağlayan personel arasından atama yapıldığı ve boş olan 32 adet kadroya ise atama yapılmadığı; ancak, 32 adet boş kadro olmasına rağmen kadro unvanı şef olmayıp görev unvanı şef olarak tanımlanan 37 kişinin var olduğu, bu kadrolara Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'e uygun olarak sınavda başarılı olma şartını yerine getirmeyen personel arasından görevlendirmeler yapıldığı tespit edilmiştir.

Denetçiler, şef kadrolarıyla ilgili olarak, “Şef kadrolarına yapılacak atamalarda mevzuatta istenilen genel ve özel şartların tümünün sağlanması, ayrıca sınavda başarı olma şartının gözetilmesi gerektiğini” hatırlattı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL VEKİL MÜDÜR OLDU

Sayıştay denetçilerinin bir hayli uzun olan Gaziosmanpaşa Belediyesi ilgili raporunda bir başka bulguya daha rastladı. Belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür vekili olarak görevlendirildiğini belirlendi.

Raporda, “657 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre bir memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekâleten de olsa sözleşmeli statüsündeki bir personel eliyle yürütülemez” denilerek, müdürlük görevinin süreli sözleşmeler ile istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle gördürülmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.