Sayıştay’ın raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Bakanlığı’na aktardığı paranın kayıp olduğunu ortaya çıkardı. SGK, bakanlığa bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığı’na götürü bedel (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon lira ödeme yaptı.

ŞİRKETLERE Mİ GİTTİ? 

Ancak bakanlık tarafından 2021 yılında Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edildi. Aradaki farkın 42 milyar 302 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’den fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon lirayı nereye harcadığı ise belirlenemedi. İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, kayıp 42.3 milyar lira için “Bu fark, 13 şehir hastanesinin öngörülemeyen ve dövizdeki aşırı artışa bağlı olarak artan kira ve diğer garanti bedelleri için mi kullanıldı? Bu para şirketlere mi aktarıldı” diye sordu. 

GERİ VERİLECEK Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni corona virüs varyantı açıklaması Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni corona virüs varyantı açıklaması

Demir ve Kılıç, yasadaki “sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir” hükmünü anımsatıp şunları söyledi: “Sayıştay’ın tespiti sonrası Sağlık Bakanlığı’na fazla ödenen bu tutar terkin edilecek ve SGK’ye iade edilecek mi?”

Sayıştay raporunda, SGK tarafından Sağlık Bakanlığı’na 2021 yılında ödenen 81 milyar 160 milyon liranın hangi kriterlere göre belirlendiği bilgisinin de aktarılmadığına dikkat çekildi.