Mükellefler, 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını yüzde 25’ten az olmamak şartıyla artırmaları halinde bu haktan yararlanacak. Matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için matrah 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.

BULUNAN TUTARIN YÜKSEK OLANINDAN AZ OLMAMASI ŞARTI

Yine 2022 yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın yüzde 122.93 artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın yüzde 40 artırılmasıyla bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şartı aranacak.

EK VERGİYE DÜZENLEME

Erdoğan 'İsteyen herkese iş var' demişti: Üniversite mezunları İŞKUR kapısında Erdoğan 'İsteyen herkese iş var' demişti: Üniversite mezunları İŞKUR kapısında

Öte yandan deprem nedeniyle şirketlere tek seferlik ek vergi getiren düzenlemede de düzeltme yapıldı. Buna göre, yatırım fon ve ortaklıklarının istisna kapsamındaki kazançlarından ek vergi alınmaması öngörüldü. Yine mikro ve küçük işletmelerin Ar-Ge’den elde ettikleri indirime konu kazançlar da kapsamından çıkarıldı.