Tarım kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağında belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması, bakanlığın iznine tabi olacak. Belirlenen ürünlerde sözleşmeli üretim zorunlu olacak. Vazgeçenler cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

İDARİ PARA CEZASI

Tarım ve orman kanunları ile tarımla ilgili bazı düzenlemelerde köklü değişikliklere gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” son aşamaya geldi. Taslağa göre, belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması bakanlığın iznine tabi olacak. İzinsiz üretime devam edilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılanın yüzde 1’inden 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

İZİN ALMAK ZORUNDA

Kira krizi: Ev sahibi ile kiracı birbirine düştü Kira krizi: Ev sahibi ile kiracı birbirine düştü

Tarım arazilerinin atıl kalmasının önüne geçilecek. Bazı ürünlerde, sözleşmeli üretim zorunlu hale gelecek. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçenler, sözleşmeye konu ürün miktarı için belirlenen bedelin yüzde 20-50’si arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Ekonomi gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın köşe yazısında yer verdiği değişikliklerden bazıları şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimi için çiftçiler bakanlıktan izin almak zorunda; izin almayanlara idari para cezası uygulanacak. Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin sözleşmeli olarak üretilmesi zorunlu hale geliyor.

ARAZİ SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, bakanlıkça kiraya verilerek üretim yapılması sağlanacak. Kiralamadan elde edilen gelirden, arazi sahiplerine de ödeme yapılacak. Desteklemelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yerine bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak. Lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, bakanlığın iznine tabi olacak, üretim kotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek.