Araç sahipleri dikkat! Uygulama bugün başladı: Cezası 2 bin 500 lira Araç sahipleri dikkat! Uygulama bugün başladı: Cezası 2 bin 500 lira

Anka'nın aktardığına göre TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 6. duruşması bugün Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

"Merkez Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve üyelerdeki değişikliğin tespit edilmesi lazım"
Duruşmada TTB Merkez Konseyi’nin avukatı Özgür Erbaş savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu davada verilecek kararın kimlerin hakkını, hukukunu etkileyeceğini hala belirleyebilmiş değiliz. Biz TTB tüzel kişiliğinin avukatıyız ama Merkez Konseyi hakkında bu dava ve bu kişiler bu davada taraf değiller. Kendileri hakkında yapılan bu yargılamada onların sözleri, beyanları alınabilmiş değil, bu aşamadan sonra alacaksak da usulün hangi hükmüne göre bu işlemi yapacağımıza dair de bir belirleme yapamadık bugüne kadar. Dava tarihindeki Merkez Konseyi üyelerinde de bir değişiklik oldu. Dolayısıyla Merkez Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve Merkez Konseyi üyelerindeki değişikliğin de tespit edilmesi lazım ki, hem burada sözlerini söylesinler hem de hukuk usulüne göre hükmün içermesi gereken hususlardan biri olduğu için de bu taraf teşkilinin bu şekilde netleştirilmesi lazım.”

'REDDEDİLMESİ GEREKİR'

Avukat Leyla Verda Ersoy da “Dava şartı da sağlanmadı, bu davanamede iddia edilen hususlar ve deliller birlikte gösterilmedi. Bu davanın niçin Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebini doğurduğu izah edilmedi. Buna ilişkin de esasla birleşik olarak usule dair bir şey olarak bunu söylüyoruz. Dava usuli bir biçimde dava şartı sağlamadığından, dava şartı yokluğundan öncelikle reddedilmesi gerekir” sözleri ile savunmasını yaptı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da TTB Kanunu’nu işaret ederek savunmasında şu sözlere yer verdi:

'SONLANMASINI BEKLİYORUZ'

“6023 sayılı TTB Kanunu’na göre başkan ayrıca seçilmiyor, Merkez Konseyi seçiliyor ve kendi aralarından başkan seçiyorlar. Başkan ayrıca seçilmediği için görevden alınmasıyla ilgili bir talebin de 6023 sayılı kanuna göre hukuki karşılığı yok. Usul ve esas açısından bu davanın bu şekilde yürütülmesi mümkün değil, davanın sonlanmasını bekliyoruz.”

'HUKUKUN ORTADAN KALKMASI'

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme hakimi, Şebnem Korur Fincancı’ya savunma yapıp yapmayacağını sordu. Korur Fincancı, “Davanamenin UYAP’a düşme saati benim gözaltına alındığım sabahın 14:26’sı. Peki bu savcı bey acaba o 14:26 öncesi beni dinleme konusunda herhangi bir girişimde bulunmuş mu? Avukatlarımızın başvurularına rağmen bulunmamış. Beni dinlemeden, bilgi almadan... Ayrıca sadece ben görünüyorum bu davada isim olarak, şu anda ben arkadaşlarımdan başını yakmak istediklerimden biri olsa o da konsey üyesi diyebilirim. Bunun aksini iddia edip o iddiayı çürütmek için ayrıca bir yargılama süreci geçirmek zorunda kalırsınız. Bu hukukun bir biçimde ortadan kaldırılması. Bu davanın anlamsızlığını ifade etmek isterim” diye konuştu.

Savunmaların ardında hakim; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak ilgili soruşturma dosyasının akıbetinin, dava açılmışsa davanın görüldüğü mahkemenin bildirilmesinin istenmesine, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazılarak TTB’nin 74. Genel Kurul Toplantısı sonuç tutanaklarının ve Merkez Konseyi üyelerinin belirlenmesine ilişkin mazbataların gönderilmesinin istenmesine, TTB’ye yazı yazılarak davanın açıldığı tarihte ve halen Merkez Konseyi Başkanı ve üyelerinin isimlerinin verilmesinin istenmesine ve duruşmanın 30 Kasım’a ertelenmesine karar verdi.