Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ‘Ekonomik Güven Endeksi’ verilerini açıkladı.

Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi mart ayında önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Endeks şubatta 98,2 olarak gerçekleşmişti. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

SEKTÖREL GÜVEN VE TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞTÜ

Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.