10-11 Kasımda 2022 tarihinde 9. Gerçekleştirilen TDT toplantısı Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenmiş olup,  ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti gözlemci sıfatı ile toplantılara katılım sağlamışlardır. 

turk-dunyasi01

TDT; Türkiye, Azarbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan asıl üye olarak bulunmaktalar. Gözlemci sıfatı ile Macaristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti yer almaktadır.   

Misyon olarak üye devletlerin Birleşmiş Milletler Anlaşmasında yer alan amaç ve ilkelere bağlı kalma iradesini teyit etmekte ve Türk Devletler Teşkilatının ana hedefini, bölgede ve dünyada barış ve istikrara ortak katkıda bulunmamın yanı sıra Türk dilleri konuşan devletler arasındaki kapsamlı iş bilirliğini daha da derinleştirmek olarak tanımlamaktadır. Üye devletler demokratik değerlere,  insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve iyi yönetişim ilkelerine bağlı kalacaklarını deklere etmişlerdir. 

arif pasa konagi foto

Nahçıvan Anlaşması, teşkilatın temel amaç ve görevlerini şu şekilde ortaya koymaktadır:

1-Taraflar arasında karşılıklı güven ve dostluğun güçlendirilmesi

2-Dış politika konularında ortak tavırlar geliştirmek

3-Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırıcılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemleri koordine etmek

4-Tüm ortak çıkar alanlarında etkili bölgesel ve ikili iş birliğini teşvik etmek

5-Ticaret ve yatırım için uygun koşullar yaratmak

6-Kapsamlı ve dengeli ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedeflemek

7-Bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, kültür, spor ve turizm alanlarında etkileşimi genişletmek

8-Kitle iletişim araçlarının ve diğer iletişim araçlarının etkileşimini teşvik etmek

9-Üye devletler arasında iş birliği ve entegrasyonu güçlendirilmek

10-İlgili yasal bilgilerin alışverişini teşvik etmek ve yasal iş birliğini geliştirmektir

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana organları şunlardır:

*Devlet Başkanları Konseyi

*Dışişleri Bakanları Konseyi

*Kıdemli Memurlar Komitesi

*Aksakallar Konseyi

*Genel Sekreterlik, İstanbul Arif Paşa Konağı

Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda yangın: 10 kişi öldü Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda yangın: 10 kişi öldü

POLEMİK HABER / NUH MEHMET DENİZ