Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

BAKANLIK YETKİLİ OLACAK

Yönetmelik uyarınca, satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcıların takip eden yılın ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırması gerekiyor. Yönetmeliğe yeni eklenen hükme göre, satış belgelerine ilişkin süre uzatım işlemi için belirlenen söz konusu dönemin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine veya ek zaman verilmesinde Tarım ve orman Bakanlığı yetkili olacak.  (ANKA)