Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi "deprem güvenli iş yerleri" talebiyle bir açıklama yayınlayarak imza kampanyası başlattı. 

Plazaların, ofislerin, fabrikaların depreme hazırlıklı olması için bir kampanya başlatan Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında acilen yapılması gerekenleri sıraladı.

Politeknik, Plaza Eylem Platformu ve Toplumcu Mühendis Mimar Meclisi’nin yaptığı ortak açıklama şöyle:

ÇALIŞIRKEN ENKAZ ALTINDA KALMAK, ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

Çalıştığımız binalar deprem güvenli mi? Depreme ya işyerinde yakalanırsak?

Yaşam alanlarımızdan biri de iş yerlerimiz. Çalıştığımız mekanlar, plazalar, ofisler, fabrikalar deprem güvenli olmalı. Bina dayanıklılığı depreme karşı önlemlerin önemli bir ayağı. İş yerinin bulunduğu bölge, çalışan sayısı, faaliyet alanı, tehlike sınıfı ve çevre iş yerleri gibi faktörler dikkate alınmalı. Bu kapsamda deprem öncesi, deprem anı ve sonrası yapılacaklar için eylem planları acilen hazırlanmalı.

Çalışırken enkaz altında kalmak, ölmek istemiyoruz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin can güvenliğinden ve sağlığından sorumludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş yerlerinde deprem tehlikesini ortadan kaldıracak çalışmaları ve depreme hazırlık çalışmalarını yapmaktan ve yaptırmaktan sorumludur.

DEPREM ACİL DURUM PLANININ BULUNMASI HAKKIMIZ

İş yerlerinde, acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak işverenlerin sorumluluğundadır.

Deprem bir acil durumdur. Deprem gerçeği dikkate alınarak çalışan ile işyerini etkileyecek risklerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. İşyerlerimizin deprem güvenli olması, işyerlerimizde deprem acil durum planının bulunması hakkımız.

Açıklamada yer alan dört acil talep şu şekilde:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerel yönetimlerle iş birliği halinde iş yerlerini deprem güvenli hale getirmek için çalışmalarına acilen başlamalıdır. Bakanlık bu konudaki planını çalışanlarla en kısa sürede paylaşmalıdır.

Bakanlık, iş yerlerinin deprem risk durumlarının işçilerle paylaşılmasını sağlamalıdır.

Ankara'da siber suçlar operasyonu! 7 gözaltı Ankara'da siber suçlar operasyonu! 7 gözaltı

2) Deprem bölgelerindeki iş yerlerinde risk değerlendirmesi yenilenmelidir!

Deprem ve depremin oluşturacağı riskler özel olarak analiz edilmelidir. Bu çalışma için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, çalışan temsilcilerine başvurabiliriz. Risk değerlendirmesi yaptırılmasından sorumlu olan patronlarımızdan bunu talep edebiliriz.

Her çalışan iş yeri risk değerlendirmesi hakkında bilgilenme hakkına sahiptir. Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; sağlık ve güvenlik risklerine yönelik tedbir alınmasını talep etmek hakkımızdır.

3) Bir acil durum olan depremle ilgili acil durum planı hazırlanmalıdır!

Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyerinde deprem öncesi, anı ve sonrası için acil durum planı hazırlanmalıdır. Deprem acil durum planları aynı zamanda; deprem sonrasında çalışanların barınma, yiyecek, içecek, enerji ve iletişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği önlem ve tedbirleri de kapsamalıdır.

4) Deprem davranış bilinci oluşturmak amacıyla tüm çalışanlara eğitimler verilmelidir.

İş yerlerinde acil durumlarla ilgili özel olarak görevlendirilen ekipler, arama kurtarma ve ilkyardım konularında profesyonel eğitim aldırılarak donanımlı hale getirilmelidir.

Açıklamanın tam metni için tıklayın

İmza Kampanyasına katılmak için tıklayın