CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’de kayıt dışı çalışan sayısına dikkat çekerek, “Türkiye’de 10 milyonun üzerinde kayıt dışı çalışan var. Bunlar prim ödemiyorlar, hiçbir güvenceleri yok ve kayıt dışı çalışmaya devam ediyorlar. Güvencesizlik adeta Türkiye’de çalışanların kaderi olmuş durumda. Bu rakamlara baktığımız zaman Türkiye’de her 3 kişiden biri kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. Kayıt dışılığın dünyadaki tek çözümü sendikalı olmak. Maalesef Türkiye’deki sendikalaşma oranı da her geçen gün düşmeye deva ediyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada TÜİK ve SGK’nın resmi verilerine göre 6 milyon 745 bin kayıt dışı çalışan olduğu, bu rakamın göçmenlerle birlikte 10 milyonu bulduğunu söyledi. 2023 yılının ilk beş ayında kayıt dışı çalışan sayısının 1 milyon 516 bin kişi arttığını vurgulayan Ağbaba, şunları söyledi:

6 MİLYON 745 BİN FARK VAR

“Türkiye maalesef kayıt dışı çalışan cenneti olmuş durumda. TÜİK’in yayınladığı Mayıs 2023 verilerine göre Türkiye’de 31 milyon 716 bin ücretli çalışan var ancak SGK mayıs ayı verilerine göre 24 milyon 970 bin 992 çalışan görünüyor. Aradaki fark 6 milyon 745 bin. Yani bir başka deyişle Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödemeyen, güvencesiz çalışan, iş kazalarına açık milyonlarca insanımız var. Maalesef sigortaları yok, güvenceleri yok, hastaneye gidemiyorlar. İş kazası olduğunda hiçbir haktan faydalanamıyorlar.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Bin 500 kadrolu memur alımı yapılacak Ticaret Bakanlığı açıkladı! Bin 500 kadrolu memur alımı yapılacak

“TÜRKİYE’DE 10 MİLYONUN ÜZERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞAN VAR”

SGK’ya kayıtlı çalışan sayısı 2022 yılı sonunda 26 milyon 344 bin kişi iken bu rakam 2023 mayıs ayında 24 milyon 970 bine gerilemiş. Dolayısıyla 1 buçuk milyon kayıt dışımız bir yılda artmış durumda. Kaçak yollarla gelen göçmenlere baktığımız zaman birçoğu kayıt dışı çalışmakta. Türkiye’de 10 milyonun üzerinde kayıt dışı çalışan var. Bunlar prim ödemiyorlar, hiçbir güvenceleri yok ve kayıt dışı çalışmaya devam ediyorlar. Güvencesizlik adeta Türkiye’de çalışanların kaderi olmuş durumda.

“TÜRKİYE’DE HER 3 KİŞİDEN BİRİ KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Bu rakamlara baktığımız zaman Türkiye’de her 3 kişiden biri kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. Kayıt dışılığın dünyadaki tek çözümü sendikalı olmak. Maalesef Türkiye’deki sendikalaşma oranı da her geçen gün düşmeye devam ediyor. Toplam yüzde 11 civarında sendikalı çalışanımız var. Eğer devlet bu insanları kayıt altına almak istiyorsa mutlaka herkesin sendikalı olması için önünü açması lazım.

“KAYIT DIŞILIK BAŞTA DEVLETİN ALEYHİNE ÇÜNKÜ PRİM TOPLAYAMIYOR”

Kayıt dışılık başta devletin aleyhine çünkü prim toplayamıyor. Ayrıca tabii ki çalışanlarına aleyhine onların emeklilik hakkı yok, sağlık güvenceleri yok. İş kazalarında hiçbir güvenceleri yok. Maalesef ölümle ekmek arasında gidip geliyorlar. Bu insanların mutlaka kayıtlı çalışması lazım, sigorta primlerinin ödenmesi lazım. Tarımda milyonlarca insan kayıt dışı çalışmaya devam ediyor.

“DEVLET MUTLAKA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTASINI YAPMALI VE KENDİSİ SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMELİDİR”

10 yaşından başlayıp, 80 yaşına kadar insanlarımız tarlada kayıt dışı çalışıyorlar. Çocuklarımız küçükse eğitim hakkı yok, okul hakkı yok, barınma hakkı yok, hijyen hakkı yok. Her yaz yüzlerce insanımızı traktörün kasasında, kamyon kasalarında, minibüslerde kazaya kurban vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi de mevsimlik tarım işçilerimiz. Devlet mutlaka mevsimlik tarım işçilerinin sigortasını yapmalı ve kendisi sigorta primlerini ödemelidir.”