Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin, 2009 yılında, AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ile birlikte bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na vermişti

“Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde, “zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede” sanayi tesisi kurulamayacağına ilişkin yasağın yumuşatılmasının önü açılmıştı.

Teklifte, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde teknik önlem almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurulması” yolu açılmıştı.

Teklifte, zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri ve yenilenebilir enerji tesisleri dışındaki tesis yasağının ise sürmesi öngörülmüştü.

Yeni Bakan Kirişci’nin milletvekili olduğu dönemde verdiği teklif; TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edilmiş, komisyon raporunu tamamlamış ancak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmediği için hükümsüz kalmıştı.
(ANKA)