Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

2024-KPSS Alan Bilgisi oturumları tamamlandı 2024-KPSS Alan Bilgisi oturumları tamamlandı

Karara göre, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine ek hüküm konuldu.

Buna göre bu madde kapsamında yer altında çalışan işçi başına işverene verilecek destek miktarı; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilgili yıl için belirlenen brüt asgari ücretin işverene maliyetinin 2024 yılı için yüzde 80'ini, 2025 yılı için yüzde 50'sini ve 2026 yılı için yüzde 25'ini geçemeyecek.

Aynı Kararın 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 31 Aralık 2023 ibaresi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.