Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem ve zorunlu afet sigortasındaki (ZAS) yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini hatırlatan Şimşek, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının oluşturulduğunu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu belirtti.

Döviz kurunda son durum: Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Döviz kurunda son durum: Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

Şimşek, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünyada ve Türkiye'de hasarları artırdığına dikkat çekerek, "Deprem afetinde binalarda yıkıcı hasarlar meydana gelirken, diğer doğal afetlerde konut içindeki taşınır mallar hasar görüyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler için de sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminat kapsamına konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi" dedi.

Mevcut durumda, depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi planlanıyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken, zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsam içine alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."