Hekim Birliği, '25 Şubat’ta bu atamaların iptali için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptık' diyerek mevcut görevlendirmenin sorunlara neden olacağını dile getirdi.

25 ŞUBAT'TA ATAMALARIN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Devlet Hizmet Yükümlülüğü 109. dönem kurası 24 Şubat'ta yapılmıştı. Kurada deprem bölgesine gönderilecek olan doktor kadrosu dikkat çekmişti. Kuranın ardından, Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası tarafından yapılan açıklamada, ilk bakışta bölgedeki hekim ihtiyacı düşünülerek kadroların bu şekilde ilan edildiği akla gelse de bu yaklaşımın daha büyük sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle 25 Şubat’ta bu atamaların iptali için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptıkları kaydedildi.

Bölgedeki birçok bina gibi sağlık kurumu binalarının yıkıldığı ya da hasar gördüğü için kullanılamaz halde olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti: 

Akşener, sosyal medya hesabından tepki gösterdi! Akşener, sosyal medya hesabından tepki gösterdi!

'GÖREVLENDİRME YAPILMADAN HEKİMLERİ İLERİ SÜRMEK DOĞRU DEĞİL! 

Deprem bölgesinde henüz kalıcı barınma yapıları sağlanamadığı gibi geçici barınmanın bile sorunlu. Bununla birlikte bölgede, temiz su, ısınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında da sorunlar yaşandığı belirtilen açıklamada, deprem bölgesinde yeterli sağlık personeli görevlendirmesi yapılmadan, sadece hekimleri ileri sürmenin doğru değil.

'KURANIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Bölgedeki sağlık hizmetine gönüllü hekimler aracılığıyla devam edildiğini kaydeden Hekim Birliği, 'Deprem bölgesinden geri çekilerek zorunlu hekilerim gönderilmesinin, işleyişi ve motivasyonu bozacağı belirtildi. Depremin akut etkilerinin devam ettiğini afet bölgesine, mesleğine başlamamış, yeteri kadar mesleki tecrübe edinememiş, maddi gücü kısıtlı, barınacak yer dahi bulamayacak, yeni mezun ve uzman hekimlerin mecburi olarak görevlendirilmelerinin yeni mağduriyetler yaratacağını düşünüyoruz. Bu sebeplerle; yeni mezun/uzman hekimlerin, sahaya ilk sürülecek kişiler olamayacağı gerçeğinden hareketle; daha büyük sorunlara yol açacak bu hatalı uygulamadan dönülmesi için, 109. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasının deprem bölgesi için iptal edilmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Aile hekimliği işleyişinde, özellikle nüfus göçü ve hasarlı binalar sebebiyle; depremzede aile hekimlerine tayin hakkı verilmesi gerektiğini belirten Hekim Birliği," Kamu ve özel tüm Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı, standart, depreme dayanıklı binalara taşınmalıdır. Binası yıkılan veya depreme dayanıklı olmayan aile sağlığı merkezleri, Bakanlık tarafından temin edilmelidir" dedi.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YÖK'E YAZI...

Hekim Birliği Sendikası, depremden etkilenen Tıp ve Diş Hekimliği öğrencilerinin haklarının korunması için Yükseköğretim Kurulu'na bir yaz gönderdi. Gönderilen yazıda, 'Tıp Fakültesi 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri gibi uygulamalı eğitim gören öğrenciler için; depremzede uygulamalı eğitim gören öğrencilerin, yeterli imkanlara sahip değil. Bu sebeple özel (misafir) öğrencilik ile ilgili esas ve usuller daha net belirlenmeli. Merkezi bir sistem dahilinde başvurma, uygulama gibi konularda gerekli kolaylık sağlanmalıdır' ifadeleri yer aldı.

'ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER'

Hekim Birliği, son olarak depremzede hekimlere yönelik alınması gereken tedbirleri ve yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

- Deprem bölgesinde yaslarını tutmaya, ailesini korumaya, yaralarını sarmaya çalışan depremzede tıp ve diş hekimleri ile sağlık çalışanları için çalışmalarda gönüllülük esasının araması gerekir.

- Deprem sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan, afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri kabul edilmelidir.

- Bölgede görev yapmaya devam eden hekim ve sağlık çalışanlarının çocuklarının okul, kreş gibi bakım ve eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır.

- İdari izinler tamamlandıktan sonra depremzede hekim ve sağlık çalışanlarının görevlendirilmesinde; 2023/5 sayılı 15 Şubat 2023 tarihli ve “Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda; idari izinli sayılma, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulleri uygulanmalıdır.

- Depremzede hekim ve sağlık çalışanlarının mali kayıpları ile sekonder bir zarara uğramalarının engellenmesi için; teşvik ve destek gibi tüm ek ödemeler, 2 yıl boyunca tavan ücretten verilmelidir. Bununla birlikte tüm ek ödemeler, 2 yıl boyunca hiçbir sebeple kesilmemelidir. Günlük mesailer 24 saat üzerinden hesaplanmalıdır.

- Depremzede hekim ve sağlık çalışanları yerine öncelikle afet bölgesi dışından gelen gönüllülere, sonra gönüllü depremzedelere görev verilmelidir. Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden depremzede hekim ve sağlık çalışanları, en az 1 ay süreyle görevlendirmelerden muaf tutulmalıdır. Kronik hastalığı bulunan 55 yaş ve üzeri hekim ve sağlık çalışanları ile hamile veya 12 yaş altında çocuğu bulunan hekim ve sağlık çalışanları, görevlendirmeden muaf tutulmalıdır. Her iki eş de kamu görevlisi ise eşlerden sadece birisi görevlendirilmelidir.