Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile zeytinliklerde maden çalışmalarının önü açılmıştı. Danıştay’ın aldığ iptal kararlarıyla yönetmelik tam olarak uygulanamadı.

Bunun üzerine AK Parti milletvekillerinin hazırladığı benzeri içerikteki “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün gece TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

GEÇİCİ TESİSLER İNŞA EDİLMESİ

Teklife göre, Maden Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

'ENERJİ SÜSÜ ALTINDA ZEYTİNLİK ALANLARI MADENLERE AÇACAKLAR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün yazılı açıklama yaparak teklifi eleştirdi. Öztunç; “AK Parti, Meclis’e ‘zeytin sürgünü’ yasası getirdi. Enerji süsü altında zeytinlik alanları madenlere açacaklar. Bu bir sürgün yasasıdır. Enerji üretmek bahanesiyle madencilik yapan yandaşlarının zeytin bahçelerini taşımasını teklif ediyorlar. Örneğin hem zeytin ağaçlarını hem de İkizköylüleri sürgün ediyorlar” dedi.

'DAMADIN ESKİŞEHİR ALPU SANTRALİ İÇİN DE KIYAK VAR'

Öztunç, “AK Parti sadece zeytin ağaçlarını sürgün etmiyor. Maden yapılacak saha orman ise, orman izni alınması zorunlu olmayacak. Meralık alanlar için mera kurulundan tahsis kararı alınmayacak. Tarım alanı ise 'tarım dışı kullanım izni' alınmayacak. Damadın Eskişehir Alpu santrali için de kıyak var” eleştirisini yaptı.(ANKA)