AYM, konkordato sürecinde borçlunun bazı tasarruflarda bulunabilmesi için mahkemeden izin alması gerektiği, ancak mahkemenin bu izni vermeden önce alacaklılar kurulunun onayını almak zorunda olduğu hükmünü iptal etti. Bu karar, borçlu ve alacaklıların menfaatleri arasındaki dengeyi koruma amacını taşıyor.

'MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE'

Gazeteci Büşra Akdaş’ın haberine göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan “alacaklılar kurulunun muvafakatini” ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna hükmeden AYM, bu hükmün alacaklıların menfaatlerini korurken borçlunun haklarını ihlal ettiğini ve mahkemelerin bağımsızlığına müdahale ettiğini belirtti.

CHP'den Bakan Bolat'a bayram sorusu: Fahiş zamlara hangi önlemler alındı? CHP'den Bakan Bolat'a bayram sorusu: Fahiş zamlara hangi önlemler alındı?

Mülkiyet hakkının önemine vurgu yapan AYM, devletin alacakların tahsiline ilişkin sistemi kurarken hem alacaklıların hem de borçlu ve üçüncü kişilerin haklarını gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Konkordato sürecinin amacının sadece alacaklıların alacaklarını tahsil etmek değil, aynı zamanda borçlunun mali durumunu iyileştirerek ticari faaliyetlerine devam etmesini sağlamak olduğunu hatırlattı.

'DENETİME TABİ TUTULMALI'

Mevcut kuralın alacaklılar kurulunun muvafakat etmemesi durumunda mahkemenin borçlunun tasarruf yetkisini kullanmasına izin vermemesine yol açtığını belirten AYM, taraflar arasında adil bir denge sağlanabilmesi için alacaklılar kurulunun kararının denetime tabi tutulması ve hâkime takdir yetkisi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Karar