Berat Albayrak, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı! Bugüne kadar neredeydi? Berat Albayrak, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı! Bugüne kadar neredeydi?

Ticaret Bakanlığı, 27 Nisan’da taşra teşkilatında görev yapan personelin kılık ve kıyafetine yönelik yönetmelik yayınlandı.

Cumhuriyet'ten Musatafa Çakır'ın haberine göre, hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Yönetmeliğe göre resmi kıyafetle birlikte olabilecek teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet vb. takılamayacak. Büro Memur-Sen, “kolye ve küpe” ifadelerinin yönetmelikten çıkarılmasını istedi. Yönetmelikte, “Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez” hükmü de yer alıyordu.

Büro Memur-Sen, resmi kıyafetlerin üzerine “sivil palto, pardösü vb. giyilemez” ifadesinin iptalini talep etti. Sendika, “Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık uzunluğu üst dudak boyunu geçemez” hükmün iptalini istedi.