Birleşik Krallık ve Mısır hükümetleri tarafından ortaklaşa hazırlanan bir rapora göre, yoksul ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşabilmeleri, yenilenebilir enerjiye ve diğer düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapabilmeleri ve aşırı hava koşullarının etkileriyle başa çıkabilmeleri için nakit paraya ihtiyaç duyulacak. 

Çin hariç dünyanın tüm gelişmekte olan ekonomilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak rakamlar, yoksul ülkelere yardım etmek için henüz çıkmamış herhangi bir iklim finansmanından çok daha yüksek.

Mısır’da yapılan Cop27’de sunulan raporda, “Gerekli finansmanın yaklaşık yarısının, ulusal kalkınma bankalarının harekete geçirebileceği büyük yerel finansman havuzlarından yararlanmak da dahil olmak üzere, yerel kamu finansmanının ve yerel sermaye piyasalarının güçlendirilmesinden makul bir şekilde beklenebilir” deniyor. Ancak, dış finansmanın yanı sıra Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankaları da kilit bir rol oynamalıdır.

‘ADALET MESELESİ’

2006'da iklim değişikliği ekonomisine ilişkin dönüm noktası niteliğinde bir inceleme yazan iklim ekonomisti Nicholas Stern, “Zengin ülkeler, yüksek mevcut ve geçmiş emisyonlarının neden olduğu ciddi etkiler göz önüne alındığında, yükselen pazarlarda ve gelişmekte olan ülkelerde iklim eylemine yatırım yapmanın hayati çıkarlarının yanı sıra bir adalet meselesi olduğunu kabul etmelidir” dedi. 

Raporun baş yazarı olan Stern, “Önümüzdeki on yılda gerçekleşmesi öngörülen enerji altyapısı ve tüketimindeki büyümenin çoğu, yükselen pazarlarda ve gelişmekte olan ülkelerde olacak ve fosil yakıtlara ve emisyonlara bağımlı hale gelirlerse, dünya tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınamayıp hem zengin hem de fakir ülkelerde milyarlarca yaşama ve geçim kaynağına zarar verecek” diye ekledi. 

KARBON SALINIMI

HEDEFLER TUTMUYOR

AB Komisyonu'ndan Türkiye'ye 3 milyon Euro'luk yardım AB Komisyonu'ndan Türkiye'ye 3 milyon Euro'luk yardım

Pazar günü başlayan ve iki hafta boyunca devam edecek olan Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrindeki 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, diğer adıyla Cop27 zirvesindeki ana önceliklerden biri kayıp ve hasar.

Yoksul ülkelere, 2009'dan bu yana, emisyonları azaltmalarına ve aşırı hava koşullarının etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için 2020 yılına kadar yılda en az 100 milyar dolar alacakları sözü verildi. Ancak bu hedef defalarca kaçırıldı ve gelecek yıla kadar yerine getirilmesi muhtemel değil. (Guardian) 

POLEMİK HABER/ DIŞ HABERLER