Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Ülker’in kaleme aldığı “Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Mesleki Temsil ve Sol” isimli kitapta İttihatçıların özellikle Millî Mücadele yıllarında sosyalist ve komünist hareketlerle ilişkileri ise İttihatçı sol olarak kavramsallaştırılmasını ele alarak, son yıllarda son yıllarda konuya dair yapılan araştırma ve çalışmalarda Türkiye solunun tarih sahnesine çıktığı ilk yıllarda ittihatçılıktan bağımsız bir yol izlediği göstermektedir.

'KORPORATİZM' KAVRAMINA ODAKLANIYOR

Ülker kitabında İttihatçı solun programatik temelleri arasında önemli bir yere sahip olan ve “mesleki temsil” olarak Türkçeleştirilen “korporatizm” kavramına odaklanıyor.

LeMan, Almanya'dan Erdoğan'a çıkan oyu kapağına taşıdı LeMan, Almanya'dan Erdoğan'a çıkan oyu kapağına taşıdı

Ülker, mevcut literatürle birlikte Türkiye, İngiltere ve Fransa arşivlerinden birincil kaynaklara dayanan çalışmada, mesleki temsilin İttihatçı tek parti rejimine özgü iktidar mekanizmaları içinde konumlanan korporatist bir siyasal hareket olduğu vurgulandığını belirtiyor.

FARKLI İDEOLOJİK YÖNELİM

Mesleki temsilin, en genel olarak Marksizm kaynaklı sosyal demokrat, sosyalist ve komünist akımlardan tamamıyla farklı bir ideolojik yönelim olduğu iddia edildiğini belirten Erol Ülker, bu yönelimin temel referanslarının enternasyonalizm değil milliyetçilik, Marksizm değil korporatizm olduğunu dile getiriyor.

BAĞIMSIZ SİYASAL VE İDEOLOJİK TEZ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Erol Ülker, Türkiye solunun, özellikle komünist hareketin gerek İttihatçı soldan gerek mesleki temsilden ayrışarak bağımsız bir siyasal ve ideolojik yönelim haline geldiği tezini ön plana çıkardığını vurguluyor.

KEMALİZM'DEN MESLEKİ TEMSİLE

Araştırmalarının devamında İttihatçı tek parti iktidarından korporatizme, Kemalizm’den mesleki temsile, faşizmden sivil topluma değin Osmanlı-Türkiye tarih yazıcılığında atıf yapılan birçok kavramsal ve olgusal tartışmaya ilişkin eleştirel değerlendirmeler bulacağını da belirtten Doç. Dr. Erol Ülker, mesleki temsil düşüncesinin Meşrutiyet’ten, erken Cumhuriyet dönemine kadar düşünsel ve siyasal temellerini de ele almaya çalıştığını belirtiyor.